Diverse bilder fra feltet!

Det er lagt inn noen foreløpige bilder. Noen litt triste og grå, men det får duge så lenge! Vi bytter ut etter hvert som det kommer inn bedre bilder.

Medlemmene oppfordres til å sende inn bilder fra feltet. Gjerne i størrelse 800x600 eller 640x480.

Noe større er bortkastet, da denne hjemmesidemotoren ikke klarer gjengi større bilder. 

Er bildene større , men du ikke vet hvordan de forminskes? Dvel ikke ved å sende likevel. Jeg kan ordne forminskingen! Papirbilder vil jeg helst ikke ha, da jeg ikke har godt nok scannerutstyr til dette!

Stå på- gå ut og ta bilder og send oss!

Bruk gjerne denne lenken:
http://www.oksviken2vel.net/21740113

Webmaster