Fra Dugnad i Urteveien Lekeplass sommeren 05

Foto: Ivar Otto Voll, Krydderveien 17