Retningslinjer for dugnadsarbeid

 

Velforeninga ønsker å oppfordre til økt dugnadsånd på feltet, og gir støtte til utstyr og materialer i forbindelse med arbeidet.

I forkant av dugnad på fellesområder/lekeplasser skal styret i velforeningen varsles om følgende;

 

                        HVA:                                       Hva skal gjøres, beskrivelse av planlagt arbeid

                        HVOR:                                   Beskriv hvilket område som skal rustes opp.

NÅR;                                       Tidspunkt for dugnad, varighet

KOSTNAD:                            Budsjett/søknad om tilskudd til utstyr/materialer sendes styret i velforeningen, se eget skjema.

KONTAKTPERSONER:      Oversikt over kontaktperson(er) i dugnadsgjengen og telefonnummer til vedkommende

NABOER:                              Liste over huseiere som grenser til dugnadsområdet.

 

I forbindelse med tidligere dugnader har styret opplevd at arbeidet har kommet overraskende på enkelte naboer til dugnadsområdet. Det er viktig å sørge for at dugnadsarbeide ikke utføres på privat grunn men kun på fellesområder. I tilfeller der det planlegges å felle eller beskjære trær skal alle naboer som grenser til området varsles for å unngå fremtidige konflikter. Dersom det vil bli ryddet/utført arbeid inntil privat tomtegrense skal huseier tilbys befaring i forkant av dugnadsarbeidet.

 

Før tilskudd fra velforeningen innvilges skal liste over berørte naboer og bekreftelse på at disse er varslet om det påtenkte arbeidet være sendt styret i velforeninga.

Styret

Søknad om tilskudd til dugnad

Ved behov for penger til å utføre dugnad i feltet, henstilles initiativtager å stile søknad til styret for tildeling av midler.
Det kan søkes om midler til:
Grus, sand etc
Materialer for å utbedre huskestativ etc
Innkjøp av leker til lekeplass
Pølser/brus til dugnadsgjeng
Etc, Etc.......

Søknad bør inneholde følgende punkter!

Søknad om tilskudd

Beskrivelse:

Budsjett:

Kommentarer:

Kontakt personer:

Sted / Gate :

Søknader gjelder tilskudd i forbindelse med( stryk det som ikke passer):

Dugnad

Sosialt samvær

Lekeplass

Aldersfordeling i området:

Antall husstander

Antall barn 0 – 8 år

Antall barn / ungdom 8 – 18 år

Antall Ungdom 18 – 25 år

Over 25 år

Legges i postkasse på miljøstasjon eller pr mail :
http://www.oksviken2vel.net/21740113