Betalingsrutiner

Antennelagets innbetalingsrutiner baserer seg på egne innbetalinger fra det enkelte medlem, uten at antennelagets styre sender ut innbetalingsblanketter. Dette for å holde prisene nede. Vi kan skryte av at vi har et av landets rimligste TV/internett abonnement, nettop pga at vi holder disse kostnadene nede.

 

Det er viktig at alle betaler til rett tid, så vi slipper å sende ut purringer og varsel om å kutte forbindelsen! Kostnader til purring vil gjøre at vi må legge på prisene for å dekke inn disse utgiftene.

 

Vi har nedenfor laget en oversikt over betalingsfrister i fra 1/7-2014. Vi anmoder med dette om at alle betaler iht fristene angitt.
 


1/7-2014 kr 1500,-

1/10-2014 kr 1500,-
1/1-2015 kr 1500,-
1/4-2015 kr 1500,-

1/7-2015 kr 1500,-

1/10-2015 kr 1500,-  ...osv

alternativt  500,-/mnd f.o.m 1/7-2014
eller 3000,-/halvår: 1/7-2014 og 1/1-2015 osv

eller 6000,-/år: 1/7-2014 og 1/7-2015 osv

Innbetales til konto 0539 57 73943

Til sammenligning koster et abonnement fra CD uten dekoder/modem kr 4750,- /år. Dvs kun 18 analoge kanaler og ikke internett. (Dette er ikke valgbart i Antennelaget og er derfor ikke rabattert). 


Fra 1/7-2014 er mnd.avgift kr 500,- (inneholder Komplett MAXI 12/5 kr 300,- og Grunnpakke TV; 27 faste kanaler + 15 valgfrie kanaler + HDPVR Dekoder m/ kort kr 200,-).  Hastigheten øker til 25/5 fra 1/9-2014!

Tilleggshastighetene Bredbånd 50- 50/10 (+ 199,-/mnd) og Bredbånd 100- 100/10 (+299,-/mnd) har egne rabatterte satser( ordinær pris hhv 499,-/599,-), og disse justeres om du tegner tilleggsavtale fra Canal Digital når du har antennelagets grunnpakke i bunnen. Begge tilleggspakkene gir dessuten T-We Plus inkludert uten tillegg. 

Oppsigelse av tilleggshastighet, gjøres ved å ringe 06090, de stenger på dagen du ber om det, men du må betale alle mottatte fakturaer fra CD! Har du betalt for mye, justeres dette på kommende fakturaer. 


I eventuell tilleggsavtale betaler du merkostnaden ift det som inngår i Komplett Maxi (500,-/mnd hvorav maxi hastighet utgjør 200,- Differansen på 98 kroner er kostnaden til ettersyn/ vedlikehold av linjer og forsterkere på vårt anlegg i bakken). 


Vi minner også om at manglende betaling kan føre til kutt av TV/Internett signaler og, at det i såfall påløper betydlige utgifter til gjenåpning.

Under er listet rutinene som benyttes når innbetaling uteblir.

 

   

Rutine når innbetaling uteblir:


            Ved purring tillegges et gebyr på kr 100,- (14 dager frist) 


           Mangler betaling på forfallsdato (purring), sendes stengingsvarsel med 7 dagers betalingsfrist.

Mangler betaling innen ny frist, sendes stengeanmodning til Canal Digital

Canal Digital Sender stengevarsel 14 dager før stenging skjer. Er ikke betaling skjedd innen frist, stenges signalet uten ytterligere varsel!
 
 

Ingen dør-til-dør aksjon for å få beboere til å betale.

  

Gjenåpning av signaler kan først skje etter fremvising av kvittering for manglende innbetaling. I tillegg vil Canal Digital sende ut et gjenåpningsgebyr.

 

Gjenåpningsgebyr er for tiden kr 1299,- for TV og kr 399,- for internett – tilsammen kr 1689,-

 

Gjenåpningsgebyret er likt uansett om du har anmodet om stenging selv, eller signalene er stengt av pga mislighold!