Styret Antennelaget- 2012

Leder: Tor Atle Åslie- Paprikakroken 4 Tlf: 91 52 29 16   sjefs_tor@hotmail.com

Nestleder: Bjørn Halvor Sture- Safranstien 5 Tlf: 46 68 37 81 b-halvst@online.no

Kasserer: Britt Marthinussen-Kanelveien 15 Telf. 90 79 95 42 (send sms, og hun tar kontakt) ev br-mart@online.no

Sekretær
: Mette Maria Gjerskaug-Anisveien 14- Tlf: 9242 59 61 mmronsen@hotmail.com

Materialforvalter
: Jens Inge Fjelle- Søndre Rødsvei 3 Tlf: 99 34 45 10 jensinge_fjelle@hotmail.com

Styremedlem: Thomas Andersen-Kardemommekroken 6 Telf. 92 01 33 75 thande@hotmail.com

Oksviken 2 Antennelag- FAQ

Her kan du som er nyinnflyttet eller skal flytte ut av boligfeltet, eventuelt flytte internt i feltet, finne svar på ofte stilte spørsmål ifm TV og Internett signaler og utstyr!

NY BEBOER I OKSVIKEN 2
:

Spørsmål: For å bli kunde hvem kontakter jeg?
Svar: Tor Atle Åslie som er leder på mail mailto:sjefs_tor@hotmail.comTelf:91 52 29 16

Spørsmål: Hva slags informasjon trenger leder?
Svar: Navn, adresse, innflytningsdato og telefonummer slik at en bestilling kan sendes til Canal Digital slik at vedkommende blir regisrert i Antennelagets og til Velforeningens lister.

Spørsmål: Hva er de økonomiske avtalene?
Svar: For å bli kunde i Canal Digital via Antennelaget må mann være medlem i Velforeningen hvor mann betaler en medlemskontingent. Innbetalingsgiro blir sendt ut til hver enkelt husstand 1 gang pr år, fortrinnsvis i juni/juli. Betaling for signaler fra Canal Digital betaler mann på forskudd hvert kvartal med forfall 1.1.-1.4-1.7.-1.10 til konto nr: 05395773943. Dette må hver enkelt beboer ta ansvar for selv. (Giro blir ikke sendt ut.)

Spørsmål: Hvor lang tid tar det fra bestilling er gjort til Canal Digital er i hus?
Svar: Målet vårt er at det skal være klart før du flytter inn.

Spørsmål: Hva får jeg som kunde i Antennelaget?
Svar: Nyeste utgave av HD PVR dekoder, 30 faste og 15 valgfrie kanaler, internetthastighet på 12/5 og med en pris som er vesentlig lavere enn prisen som du villle ha oppnådd som enkeltstående kunde.

BEBOER SOM SKIFTER ADRESSE I OKSVIKEN 2:

Spørsmål: Hva gjør jeg når jeg flytter til ny adresse?
Svar: Du lar dekoder med utstyr stå igjen på din gamle adresse, melder ifra om flytting med navn og riktig adresse til Tor Atle Åslie, leder( mailto:sjefs_tor@hotmail.comTelf:91 52 29 16) som underretter Canal Digital. Er det ny bolig uten tilgang og dekoder til Canal Digital, så bestille Antennelaget det for deg. Er det det tilgang og dekoder i boligen trenger du bare å bruke det etterlatte utstyret. Betaling skjer på samme hvis hvert kvartal ved forfallsdato.

BEBOER SOM FLYTTER FRA OKSVIKEN 2:

Spørsmål: Hva gjør jeg når jeg flytter?
Svar: Meld i fra til Tor Atle Åslie,leder (mailto:sjefs_tor@hotmail.comTelf:91 52 29 16) som videreformidler dette til Canal Digital og våre egne registere.

Spørsmål: Hva lar jeg stå igjen?
Svar: Alt utstyr fra Canal Digital(dekoder,fjernkontroll osv)skal stå igjen til neste beboer som vil ta over dette.

Spørsmål: Hva betaler jeg?
Svar:Du betaler for Canal Digital fram til du flytter ut.

GENERELLE OPPLYSNINGER.

BETALING FOR CANAL DIGITAL SINE TJENESTER GJØRES PÅ KONTONR: 05395773943.

BETALING SKJER KVARTALSVIS DEN 1.1 - 1.4 - 1.7 - 1.10

HVER BEBOER SØRGER SELV FOR Å BETALE ENTEN KVARTALSVIS, FOR 6 MND ELLER FOR 12 MND.

BETAL TIL FORFALL FOR Å SLIPPE Å MISTE SIGNALENE. STENGEVARSEL VIL BLI GITT, OM DU IKKE BETALER I TIDE. Å FÅ SIGNALENE TILBAKE KOSTER KR 1960,-

ALLE KUNDER I ANTENNELAGET MÅ VÆRE MEDLEMMER I OKSVIKEN VELFORENING.

VED REKLAMASJONER,SIGNALFEIL OG TEKNISK SUPPORT RINGER DU CANAL DIGITAL 06090

For mer info om Vår Avtale: http://www.oksviken2vel.net/45610464