Her legger vi bilder fra nærområdet, som illustrasjon til bolken foran  + +

Send gjerne inn
Se forklaring her
http://www.oksviken2vel.net/21740085

Webmaster