Saksoversikt

Her ligger Styrets Ferdigbehandlede/lukkede saker - saker behandlet på styremøtene - registrert i perioden 2003 til Jan-2011! Det har ikke lyktes å få tak i historikken tidligere. Om noen skulle komme over protokoller fra tiden 1984- 2002- ville jeg være takknemlig for å motta disse og føre dem inn her.

Grunnen til at denne oversikten stopper i Jan-2011, er at styret ble skiftet ut etter dette, og det nye styret var ikke villig til å frigjøre saksgangen. Saker etter Jan-2011 vil bli listet når det aktuelle styret finner å kunne frigjøre dem.

Flere av sakene gjengitt her, har versert i flere møter, men for å spare plass er hver sak listet en gang og da ved avlutning. Det viktige her er at saksgangen er bevart.

Dette arbeidet er gjort for å kunne gå tilbake og se på saker behandlet tidligere, om det skulle bli aktuelt å ta saken opp igjen. Dessuten beskriver det historikken i VELet.

Dessverre har dokumentasjonen i noen saker klart å forsvinne. Disse sakene er merket med Rød Farge.

Saker tilhørende Antennelaget er merket med A foran saksnummeret.

WebMaster