Velnytt nr 2- 2016

Innkalling til

årsmøte for 2015 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er tirsdag  19 april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter Velets årsmøte og til slutt blir det valg.

 

TV/Nett:

Canal Digital kommer for å presentere vår nye avtale FØR ÅRSMØTET.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

 

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett.
 • Valg av:
  • to revisorer
  • valgkomite på to medlemmer
  • eventuelle komiteer (herunder antennelag).
 • Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.
 • leder
 • styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

 

 

Innkomne saker:

 • Ønske om å vurdere andre leverandører av TV/internett
 • Økning av styrehonorar og revisorhonorar må innføres for å øke interessen for å påta seg styrerverv

 

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndsstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2015 være betalt.

 

Vel Møtt

 

VÅRRUSKEN 2016

 

Vi vil i år arrangere VÅRRUSKEN fra torsdag 21 april til tirsdag 26 april. Dette for at flest mulig skal kunne bidra til fellesskapet med forskjønning av boligfeltet, veier, grøfter, lekeplasser og lekeplass ved barnehage. Containere vil da også stå utplassert i dette tidsrom. Av alle som deltar på årets vårrusk vil det i år bli trukket ut 6 gavekort a 500 kr som takk for innsatsen.

 

ARBEIDSOPPGAVER:

- SØPPELPLUKKING I GRØFT OG SKOG. PLUKKES I  SVARTE AVFALLSSEKKER SOM PLASSERES V/MILJØSTATIONEN.

- SOPING AV ASFALT HVOR DET LIGGER FARLIG GRUS.

- RAKE GRØFTER I KRYDDERVEIEN.

- RYDDE OG GJØRE LEKEPLASSER FLOTTE OG TRYGGE FOR BARNA VÅRE.

- MATERIELL SOM SEKKER, ENGANGSHANSKER,RIVER OG KOSTER ER TILGJENGELIG VED MILJØSTATIONEN.

- FRIOMRÅDER, DERIBLANT OMRÅDET VED OKSVIKEN BARNEHAGE, KREVER EN STOR FELLES DUGNAD.

 

CONTAINERNES UTPLASERING:

 

 1. MILJØSTATIONEN MUSKATTKROKEN.
 2. LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.
 3. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
 4. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
 5. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
 6. GANGSTI AV GRUS MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.
 7. PERSILLESLETTA V/LEKEPLASS

 

 

NB! EKSTRA CONTAINER TIL BESTILLING VED BEHOV INNEN 7. APRIL.

NB!DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB!HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG. HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK  ELLER PUTTER DEN I NÆRMESTE SØPPELDUNK.

 

 

Endelig innkalling vil bli annonsert på Oksviken Velforening/Oksviken Antennelag 2 sin side på facebook. Dette er en lukket gruppe hvor leder sitter som adm og alle som bor i boligområdet kan bli medlemmer.

Velnytt nr 1- 2014

Innkalling til

årsmøte for 2013 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er torsdag 24 april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter Velets årsmøte og til slutt blir det valg.

 

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett.
 • Valg av:

-               styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

 • Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen tirsdag 15 april.

 

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2013 være betalt.

 

 

 

Vel møtt!

 

 

 

 

ANTENNELAGET INFORMERER:

 

Betaling skal skje til Oksviken II Antennelags konto 0539 57 73943til angitte frister. Hver husstand er ansvarlig for dette. Canal Digital har satt opp prisen, følger til konsumprisindeksen,  fra 1.juli 2014, og vi må dessverre sette opp prisen tilsvarende. Nytt beløp fra 1.juli 2014 er kr.1.500,- pr.kvartal   (Kr.500,- pr.mnd).  Legg denne endringen inn i nettbanken.

Oksviken Antennelag`s kontakttelefon: 41608909 (Britt MARTHINUSSEN)

Det innføres gebyr på utsendte purringer med kr.100,-

 

 VÅR-RUSKEN 2014

 

Sett av helgen den 25-27.april for da skal årets vår-rusk gå av stabelen. Vi oppfordrer flest mulig til å sette av lørdag 26.april  fra kl. 12-16 til forskjønnelse av boligområdene.

I år vil vi også være på Oksviken barnehage med aktiviteter.

 

CONTAINERNES UTPLASERING:

 

 1. MILJØSTATIOENEN MUSKATTKROKEN.
 2. LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.
 3. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
 4. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
 5. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
 6. GANGSTI AV GRUS MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.

 

NB!DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB!HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG. HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK  ELLER PUTTER DEN I NÆRMESTE.

 

 

 

Styret

Velnytt nr 5 2013

OKSVIKEN ANTENNELAG

 

PRISØKNING I ANTENNELAGET FRA 1 OKTOBER .

 

 

Fra 1 oktober blir det prisøkning i antennelaget etter at det ble en løsning i konflikten mellom TV 2 og Canal Digital.

 

Prisen pr.mnd. blir nå økt med kr 20,-

 

 Husk å øke fast betaling til Antennelaget i nettbanken!!!

 

KONTONR: 0539.57.73943

 

ANDELSHAVERNE MÅ BETALE INN NYE BELØP F.O.M. 1 OKTOBER 2013

PRISER:

KR  485,-  PR.MND  

KR 1455,- PR.KVARTAL  


KR 2910,-  PR.HALVÅR

 


KR 5820,-  PR.ÅR.

 

Antennelaget har betalt for alle andelshavere 1.juli.

 

Vedlegg:Kopi med brevet som Antennelaget fikk fra CD på side 2.

  STYRET

 

PRISJUSTERING FOR 2013 FRA CANAL DIGITAL KABEL TV

 

Vi viser til brev fra november 2012 med varsel om prisøkning fra 1 juli 2013.

 

Fra 1.juli 2013 vil prisen på kabel-tv-abonnementet for kunder i boligorganisasjoner øke med 20,-kroner inkludert mva. Per husstand per måned. Økningen er inkludert den årlige justeringen i konsum-prisindeksen og legges på grunnpakkeabonnementet. Den nye månedsprisen vil fremkomme på din faktura fra oss. 

 

ØVRIGE NYHETER

 

Valgfrihet i Grunnpakken

 

Canal Digital Kabel TV skal levere den bredeste kanalpakken til norske tv-kunder og opprettholde kundeønske om valgfrihet. I løpet av første halvår har valgfriheten økt ytterligere med lansering av en rekke nye kanaler, også i HD kvalitet. Dette betyr at vi totalt kan tilby 100 kanaler i utvalget. Kundene kan dermed glede seg over en stor, innholdsrik og valgfri Grunnpakke med 32 populære kanaler i fast del,ytterligere 15 valgfrie kanaler,flest HD kanaler,filmleie og musikktjenesten Wimp inkludert. Flere kanaler sendes analogt og kan sees på tv uten dekoder.

 

Sportsinnhold

 

Med alle avtalene på plass med de store tv-kanalene som formidler sportsinnhold, kan våre kunder også være trygge på at de kan se det de vil. Tidligere iår sikret vi tilgang til bl.a. Champions League via Viasat Fotball og tippeligaen via C More-kanalene.

 

TV tilpasset livet med T-We

 

I løpet av 2013 lanserer vi underholdningsportalen T-We.  T-We vil gi våre kunder helt nye muligheter til å styre tv-hverdagen. Du kan blant annet starte et program forfra,hente opp en film som gikk i går, eller se flere episoder fra din favorittserie uten at du trenger å sette dekoderen på opptak.

 

PÅ CANALDIGITAL.NO KAN DU HOLDE DEG OPPDATERT PÅ SISTE NYTT RUNDT PRODUKTER OG TJENESTER. DU KAN OGSÅ FØLGE OSS PÅ FACEBOOK OG TWITTER.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Canal Digital Kabel T V

 

Velnytt nr 4 2013

FORNYELSE AV KONTRAKT MED CANAL-DIGITAL

 

På årsmøte 2011 ble avtalen med Canal-Digital fornyet. Den prisen som i dag er på kr 224,- pr.mnd. var den første prisen som ble avtalt i 2006. Denne prisen har alltid vært fast for beboerne uten at Antennelaget har økt prisen. Den nye avtalen vil koste kr 465,- pr.mnd. og vil gi oss oppgradert pakke.

 

Forespørsler som vi har tatt på hvor mye en privattegning på en avtale med CD vil koste , så er det på ca kr 1200,- pr.mnd. Så vi har en meget gunstig avtale fortsatt selv om prisen stiger.

 

Hva får dere for denne prisen?

 

-(Se produktarket fra Canal-Digital)

1.       - Komplett Maxi.

2.       -Levering og service av analog grunnpakke.

3.       -HD PVR Dekoder.

4.       -VALGFRIHET:Ca 30 faste kanaler og 15 valgfrie kanaler.

5.       -Internet med hastighet 12/5 inn i huset.

6.       -Dette vil bli levert f.o.m. 15.09.2012.

 

Hva gjør du med gammel dekoder og med egne avtaler på Internett?

 

-Dekoder kan beholdes med kort, men da vil du få en kortavgift på kr 25,-pr. mnd. eller den kan leveres tilbake når den nye dekoder vil bli levert.

-Egne avtaler på Internet kan beholdes hvis ønskelig eller sies opp da alle vil få levert 12/5 sammen med Komplett Maxi pakken. Ved å si opp egne avtaler på økt hastighet på internet og motta hastighet 12/5  i ny avtale vil dere få en besparelse på kr 26,-pr.mnd.(224,-pr.mnd + 267,-pr.mnd. for økt hastighet=491,-pr.mnd.)Mot den nye summen som blir kr 465,-pr.mnd.

 

       -Den nye avtalen med Canal Digital starter den 01.10.2012.

-Det betyr at hver enkelt husstand med tv signaler fra Canal Digital via kabel skal betale kr 1395,- pr kvartal forskuddsvis på følgende datoer:

·       01.10.2012

·       01.01.2013

·       01.04.2013

·       01.07.2013

 

 

Hvordan betale for Canal-Digital?

Pr.mnd kr 465,- Pr.kvartal kr 1395,- Pr.halvår kr 2790,- Pr.år kr 5580,-

-Betaling skal skje til Oksviken II Antennelags konto 0539 57 73943 til angitte frister. Hver husstand er ansvarlig for dette. Vi oppfordrer til å legge inn dette som FAST OPPDRAG I NETTBANKEN!!!

Sjekk nettbanken din dersom du er usikker på om du/dere har betalt, eller ta kontakt med kasserer for Antennelaget:Britt Marthinussen,mail: br-mart@online.no ,tlf 41608909(helst sms)

 

Spørsmål kan rettes til Kasserer i Antennelaget: Britt Marthinussen,mail: br-mart@online.no ,tlf 41608909(helst sms) eller Leder i Antennelaget:Tor Atle Åslie, mail: sjefs_tor@hotmail.com , mob 91522916.(kveld) Bruk helst mail.

 

MEDLEMSKAP I VELFORENINGEN.

 

Avtaleprisen til Canal Digital forutsetter medlemskap i Velforeningen på en årlig medlemskontigent på kr 450,-.Hvis du ikke er medlem så ta kontakt med:

Hans Martin Skari-Hansen på mail:skari-hansen@storebrand.no

 

 

 

 

HJEMMESIDESIDEN/WEBMASTER.

 

Vi har en hjemmeside:http.//www.oksviken2vel.net som er godt besøkt og som Dag Eidet er web-master på. Her finner du det viktigste som er av saker og informasjon. Ser gjerne at flere benytter seg av vår nettsider og her kan det også legges inn kommentarer og innspill på GJESTEBOKA.

 

 

 

 

 

 

STYRET

Velnytt nr 3 2013

REFERAT ÅRSMØTE 2011

Tid/Sted: 17 April Rød barneskoles

 

Referent:Tor Atle Åslie

 

Møtedeltakere: 10 fra Oksviken Velforening og Antennelag eksklusive 4 fra styret:

 

Tor Atle Åslie                   Leder-møtt

Bjørn Halvor Sture           Nestleder-møtt

Paul Widerøe                    Kasserer-møtt

Jens Inge Fjelle                 Materialforvalter-møtt

Anne Cecilie Mikkelsen   Sekretær-Ikke møtt

Håkon Kvarsvik               Styremedlem-ikke møtt

 

Kort sammendrag:

 

Jørn Skoglie fra Canal Digital informerte om fremdriften angående utbygging/utbedring av fibernett/coax. Årsmøte 2010 vedtok da en utbygging til fibernett med bedre hastighet på internett og levering på ny dekoder. Dette ble da utsatt på ubestemt tid da det ble et stort kostnadsspørsmål på hvem som skulle ta regningen på asfaltering av Krydderveien etter endt graving mellom kommunen og CD. Hvis vi skulle ha ventet på en avgjørelse mellom kommunen og CD så ville utbygging først ha startet i begynnelsen av 2013 og vært ferdig på slutten av året. Denne kontrakten er nå nullstilt og vi har vedtatt en ny på Årsmøte 2011.

 

Årsmøte vedtok da å bruke KOAX som ligger i jorda fra opprinnelsen og CD skal da lever en bedre internetthastighet og en  HD PVR dekoder fra ADB. Dette var også de nyeste anbefalinger å følge fra CD. representant etter at det viser seg at internetthastigheten blir like bra og tv bildet blir bedre med coax som ved fiber.

 

Det vil bli utarbeidet et eget Velnytt som all informasjon du vil trenge angående utbygging/utbedring som kommer i løpet av juni.

 

Tor Atle Åslie ble valgt som møteleder og som protokollfører. Ingen hadde innsigelser på møteinnkallelse og agenda for årsmøte.

 

 

 

Sammendrag fra Antennelaget:

 

Paul Widerøe presenterte et revisorgodkjent regnskap for antennelaget og det ble enstemmig vedtatt.

 

Det er dessverre ikke alle som betaler og ikke betaler til rett tid for Canal Digital sine signaler. Årsmøte vedtok at styret skal jobbe for å få til en enklere innbetaling slik at Antennelaget får inn det økonomiske til rett tid, så at regninger fra CD. blir betalt. Dette kommer på Velnytt sammen med utbygging/utbedring av CD. Pluss at alle som skal ha Canal Digital være medlem av Velforeningen.

 

Sammendrag fra Velforeningen:

 

Leder gikk gjennom årsmeldingen. Styret har hatt 5 møter og distribuert 5 velnytt. Gikk gjennom hva slags aktiviteter som har blitt gjort i feltet. Av 270 husstander i feltet, så er 233 betalende medlemmer. Dette utgør ca 86 %. Dette vil i 2012 bli et enda mere positivt tall da medlemmer av Velforeningen skal være lik kunder i CD.

 

Paul Widerøe gikk gjennom et revisorgodkjent regnskap og det ble enstemmig vedtatt.

 

Valg:

 

Valgstyret hadde meldt forfall, så møteleder presenterte de som var på valg:

 

Valgkomite:

 

Dag Eidet                                                 Laubæråsen

Jonny Engene                                          Krydderveien 83

 

Styret har bestått av:

 

Leder                          Tor Atle Åslie               Paprikakroken 4

Nestleder                    Bjørn Halvor Sture       Safranstien 5

Sekretær                     Anne C. Mikkelsen       Persillesletta 7

Kasserer                      Paul Widerøe                Krydderveien 39

Materialforvalter        Jens Inge Fjelle             Søndre Rødsvei 3

Styremedlem              Håkon Kvarsvik            Paprikakroken 6

 

 

 

 

Følgende personer er ikke  på valg:

 

Leder                                 Tor Atle Åslie                   Paprikakroken 4

Styremedlem                     Bjørn Halvor Sture           Safranstien 5

Styremedlem                     Jens Inge Fjelle                Søndre Rødsvei 3

 

Valgkomiteen foreslår nytt følgende styre:

Leder                                 Tor Atle Åslie                   Paprikakroken 4            Ikke på valg

Styremedlem                     Bjørn Halvor Sture           Safranstien 5                  Ikke på valg

Styremedlem                     Jens Inge Fjelle                 Søndre Rødsvei 3          Ikke på valg

Styremedlem                     Thomas Andersen             Kardemommekroken 6  Ny

Styremedlem                     Mette Maria Gjerskaug     Anisveien 14                  Ny

Styremedlem                     Hans Martin Skari Hansen Persillesletta 68            Ny

 

Kasserer Antennelag Brit Martinussen                         Kanelveien 15              Ny

 

Revisjon

 

Revisor                      Ingvar Nevland          Krydderveien 69                          Gjenvalg

Vara revisor               Helge Hovland           Søndre Rødsvei 1                        Gjenvalg

 

Valgkomite 2012

Anne Cecilie Mikkelsen

Paul Widerøe

 

Web-master

Dag Eidet er primus motor på å holde vår nettside oppdatert og all nødvendig informasjon vil bli lagt ut der.

 

Valgkomiten`s forslag ble enstemmig vedtatt og ble konstituert på første Styremøte.

 

Leder vil takke sekretær Anne Cecilie og kasserer Paul Widerøe for en fantastisk innsats som de har bidratt med i styret.

 

 

Årsmøtet takket for deres innsats med applaus.

 

 

Tor Atle Åslie leder/referent

 

 

Det nye styret takker for tilliten og det ser nå slik ut etter at vi har konstituert det:

 

Leder                           Tor Atle Åslie                        Paprikakroken 4

Nestleder                     Bjørn Halvor Sture                Safranstien 5

Sekretær                       Mette Maria Gjerskaug        Anisveien 14

Kasserer Velforening   Hans Martin Skari-Hansen   Persillesletta 68

Materialforvalter           Jens Inge Fjelle                    Søndre Rødsvei 5

Styremedlem                 Thomas Andersen                Kardemommekroken 6

 

Kasserer Antennelaget   Brit Martinussen                 Kanelveien !5

 

 

Kasserer Antennelaget er blitt splittet opp fra resten av styret. Det vil si at den har ikke møteplikt, men har rapporteringsplikt.

 

Våre  første oppgaver som vi jobber med er:

 

1.En bedret rutine for innbetaling av Canal Digital av hver enkelt beboer.

2Utbygging/utbedring av CD. i Oksviken Vel med oppdatering av kunder.

3.Oppdatere lister med kunder fra CD, slik at Velforening blir 100% i forhold.

4Utformer et Velnytt med all informasjon om utbygging/utbedring av CD.Hva vi får? Hvilken pris? Startfase? Ferdigstilt?

 

Vår-rusken:

 

Vår-rusken ble arrangert siste helg i April og oppmøte uteble dessverre. Takker de få som stilte opp på å forskjønne Oksviken Vel. Håper at flere vil gjøre en innsats  ved neste anledning. Til eksempel ble det bare i Krydderveien funnet søppel som fylte opp 4 store søppelsekker og et sykkelvrak. Så en liten oppfordring til alle er å ta med søpla hjem og kast den i egen søppeldunk. Dette gjelder også poser med avføring fra hund.

 

Containerne ble fornuftig utplassert geografisk og de ble fullt opp alle fem.

 

 

 

Styret ønsker alle en flott Mai!!!

Velnytt nr 2 2013

Innkalling til

årsmøte for 2012 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er tirsdag 16. april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter VELets og til slutt blir det valg.

 

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·       Årsmelding

·        Revisorbekreftet regnskap

·        Innkomne forslag

·        Planer for kommende år og budsjett.

·        Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

·        Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

 

INNKOMNE SAKER

 

-OPPGARDERING AV VEISKILT KRYDDERVEIEN.

-FORSKØNNING AV NÆRMILJØET.

-OPPRUSTNING AV POSTKASSESTATIV.

 

 

 

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2012 være betalt.

 

 

 

Vel møtt!

 

VÅR-RUSKEN 2013

 

27.04.2013

 

Fra kl. 11-16 med oppmøte ved Miljøstationen.

 

 

Et mål for Oksviken Velforening er at det skal være en hyggelig og trygg plass å bo. Tilretteleggelse slik at flest mulig trives. Viktig er det at hver og enkelt medmenneske bidrar i felleskap slik at vi når dette mål.

Vår-Rusken er en dag hvor alle kan synliggjøre sitt bidrag til forskønning av Oksviken Vel. Dugnaden vil være søppelplukking,sope gang/sykkelvei,klippe vekk kvist og busk langs grøfter. Vi starter i Krydderveien da dette er en felles vei for alle. Så vil de som sogner til hver enkelt vei gjøre dugnad på den veien.

 

CONTAINERNES UTPLASSERING:(Settes ut fredag 26.4 og hentes mandag 29.4)

 

1.MILJØSTATIONEN MUSKATTKROKEN.

2.LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.

3.SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.

4.INNKJØRING TIL OKSVIKEN BARNEHAGE.

5.URTEVEIEN V/LEKEPLASS.

 

NB!DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB!HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I VELET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG.HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE TIL EGEN SØPPELDUNK.

 

Vel møtt!

Velnytt nr 1 2013

Innkalling til

årsmøte for 2010 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er torsdag 7. april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter VELets.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen mandag 21. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2010 være betalt.

 

Vel møtt!

 

 

Antennelaget- betalingsrutiner

 

Antennelagets innbetalingsrutiner baserer seg på egne innbetalinger fra det enkelte medlem, uten at antennelagets styre sender ut innbetalingsblanketter. Dette for å holde prisene nede. Vi kan skryte av at vi har et av landets rimligste TV/internett abonnement, nettop pga at vi holder disse kostnadene nede.

 

Vi har kontrakt med Canal Digital på levering av TV- og Internettsignaler. Denne kontrakten går ut 1. april i år. Vi er i full gang med nye forhandlinger, hvor vi også innhenter tilbud fra konkurrerende aktører. Vi håper dog at vi kommer bra ut med Canal Digital også denne gang. Det gjør overgangen mye enklere.

 

Om vi mot formodning ser for oss et mulig leverandørbytte, vil vi ta dette opp på Årsmøtet.

 

Det er noen som lurer på om de skal fortsette å betale samme beløp. Inntil vi kommer ut med andre opplysninger i Vel-nytt og/eller på hjemmesiden; fortsett å betale på samme måte som før. Det vil høyst sansynlig bli noe prisstigning, men vi gjør det som står i vår makt for at den blir minst mulig. Vi vil komme med ny informasjon om dette så snart vi har tingene på plass.

 

Vi minner også om at manglende betaling kan føre til kutt av TV/Internett signaler, og at det i såfall påløper betydlige utgifter til gjenåpning.

 

 

 

 

Styret