Nedenfor er listet noen av medlemsfordelene ved å være medlem av Oksviken II VEL-forening. Vi vil på denne siden redgjøre nærmere for de enkelte fordelene!

 

J  Antennelag med rabatterte Kabel-TV/Internett Bredbånd fra Canal Digital - Henv telf 90143761-Tilleggstjenester Canal Digital 06090

 

J  Rabattert IP-Telefoni fra Canal Digital (telf 06090)

 

J       Hjemmeside med info

 

J       Deltagelse i utvikling av miljøet i boligfeltet

 

J       Gratis brøyting av private veier

 

J       Moderne og trivelige lekeplasser for barna og aktiviteter for ungdom

 

J       Medbestemmelse i Trafikksikring og trivselsfremmende tiltak

 

J       Medlemsfordeler ved kjøp fra utbydere VELet har avtaler med

 

Noen å kontakte når du lurer på noe som angår fellesskapet– Styret vil alltid stå til tjeneste.

Webmasters anmerkning:
Denne bolken er ikke ferdigstilt- flere redgjørelser vil komme!
  

Antennelag med rabatterte priser.

Velforeningen er selveier av antenneanlegget som ligger i bakken. Vi eier alt som går fra hovednoden som ligger i Laurbæråsen og ut til det enkelte hus i feltet!

VEL'et er ikke istand til selv å drifte og vedlikeholde dette nettet. Vi er derfor avhengig av en tilbyder som både Drifter og vedlikeholder nettet og forsyner oss med signaler.

For tiden er det Canal Digital som har denne oppgave. (etter forhandlinger med styret)

For å pleie kontakten med tilbyder har vi dannet et Antennelag som  administrerer denne oppgaven på vegne av VEL'et. Antennelaget fungerer som et "datterselskap" av velet, og har eget adskilt regnskap. 

Å inneha et Antennelag er en argumentasjon for å forhandle fram fordelaktige priser.

Alle boligeiere i feltet er medeier i antennelaget, gjennom tomtekjøpet.

Det er frivillig om man øksker å trekke tjenester fra antennelaget.

Det vil komme en sammenligningstabell (under) som viser de fordelaktige prisene ift ordinære markedspriser.

Se også antennelags-bolkene nederst i menyen på denne hjemmesiden.  

Rabattert IP-Telefoni

For tiden er det bare Canal Digital som tilbyr dette via vår avtale! De tar kr 99 ,- pr mnd mot normalpris kr 139,- pr mnd.
Tellerskrittene er gratis i Norge. Ring 06090 for bestilling! 🤩

Brøyting for VEL'ets forsorg!

Oversikt over de veiene som skal brøytes som ikke kommunen tar seg av.

Søndre Rødsvei 

Hele veien             

 

Laurbæråsen

Stikkvei til nr 5 – 13   

 

Muskatkroken

Stikkvei til nr 3                        

Stikkvei til nr 8 – 10                

Stikkvei til nr 9 – 15              

Stikkvei til nr 14 – 22             

 

Kanelveien

Stikkvei til nr 3 – 13              

 

Urteveien

Stikkvei til nr 15 – 19             

 

Anisveien

Stikkvei til nr 7 – 11              

Stikkvei til nr 12 – 16            

 

Krydderveien

Stikkvei til nr 25 – 35            

Stikkvei til nr 36 – 48            

Stikkvei til nr 39 – 45            

Stikkvei til nr 55 – 63

Stikkvei til nr 77 – 101  

 

Totalt            ca. 745m Vei 

 

Brøytingen startes ved 5-10cm snøfall. 

Oversiktskart kan sees ved å trykke på linken til høyre

 http://i273.photobucket.com/albums/jj239/Knortekjepp/Common/brytekart.jpg

Rabatt- avtaler

Se Medlemstilbud! 😉

Noe du lurer på angående fellesskapet?

Styret i Oksviken 2 Vel vil alltid kunne gi svar på ting du lurer på angående ting som gjelder felleskapet!


Kontakt oss enten ved å ringe oss, skriv brev og legg i postkassa på miljøstasjonen eller E-mail oss her:
http://www.oksviken2vel.net/21740113


Den beste måten å være med å påvirke miljø, trivsel og kontakten mot kommunen og ev bidra i felleskapet- er å være medlem av Vel'et!

SAMHOLD GIR STYRKE!