VEL-nytt nr 7 2005

Innhold

1 Bussrute i feltet
2 IP-Telefoni fra Televoip
3 Dekoder til Grunnpakka

4 TV nett oppgradering- ferdigstillelse
5 Aktivitetsområde for ungdom

1. Bussrute i feltet

Dette er nå lagt ut på Hjemmesiden vår

http://www.velnett.no/mainframe.asp?v=43533 : K artlegging av behov

Spørsmålet om tettere bussavganger her i feltet ble tatt opp i siste styremøte. I dag er det kun en avgang og det er kl. 09.00. Det går også en skolebuss hver morgen og den kan også benyttes hvis det er plass.

 

Nestleder har vært i kontakt med busselskapet og lagt fram ønske om fler bussavganger. Styret la dagens situasjon til grunn, at det er 240 husstander og flere vil det bli etter at planlagt utbygging blir ferdig. Ruteopplegget er jo at det går buss hver time til Viker med en langt mindre potensiell brukergruppe. Styret mener at det er verdt å prøve og dele på bussavgangene slik at det blir en avgang hver annen time fra de respektive områder.

 

Trafikkplanlegger Gudevold var ikke avvisende til tanken selv om dette var prøvd for noen år siden og med dårlig resultat. Vi ble enige om at styret gjør en kartlegging av behovet for bruk av buss tur/retur sentrum.

Har du synspunkter på dette – send en e-mail til ivaott@online.no eller legg et ark i VEL’ets postkasse i bunn av krydderveien-  hvor du setter T (tur) og/eller R (retur) under ditt/deres ønsker! Se tabell under!

 

Kartleggingen avsluttes 10.november.

 

06.00   07.00   09.00   11.00   13.00   15.00   17.00   19.00   21.00   23.00  

 

Har du/ dere ønsker utover dette skriv det gjerne.

 

2. IP-Telefoni Fra Televoip

Bestilling av IP-telefoni via hjemmesiden vår er nå aktiv. (adresse se pkt 1). Nå er det slik at vi får 100,- kr i rabatt på etablering hvis vi bestiller innen 2 mnd. I tillegg vil vi få 5% rabatt på tellerskritt – som fra før er en av markedets rimligste.  Denne 5 % vil vare utover de 2 mnd’ene. Men for å få rabatten må du bestille via vår hjemmeside. Unntaket er de som eventuellt har bestilt Televoip før rutinen ble aktiv. Er du en av de så må du melde fra til Leder på E-mail dhaaeide@online.no eller SMS på 93434235, så vil du få kr 100,- i ringetid + 5 % rabatt på tellerskrittene (ikke tilbakevirkende). Du må i såfall melde fra før 6. nov 05.

 

3 Dekoder til Grunnpakka

I forrige info ble det forfattet et punkt om et smutthull i regelverket til Canal Digital. Dette punktet ble noe klosssete skrevet, noe som førte til at det kunne tolkes på en uheldig måte. Dette var ikke tilsiktet, og det synes derfor riktig å presisere forholdet, og korrigere feil.

 

Det er et smutthull i Canal Digitals bestemmelser for leie av dekoder. Smutthullet er kjent for Canal Digitals sentrale ledelse og fremgangsmåten aksepteres. Smutthullet gjelder bare for kunder som kun har Grunnpakke (analoge TV-signaler). I tillegg må du eie enten LCD- TV eller PlasmaTV (flatskjerm). Da kan du leie dekoder gratis, men må betale for kanalkort (595.- pr år). Dette gjelder kun Dekoder av gammel type (Phillips). Ekstrafordeler du får i tillegg til grunnpakka digitalt er samtlige digitale radiokanaler, TV Zebra, BBC Prime, Kanal Motor og Livssynskanalen.

Det er dog en ulempe. Da det ikke innkommer dekoderleie, vil ikke Martinsen & Sønn få noe fortjeneste av denne utleien. Du kan derfor ikke bestille tjenesten gjennom dem, og de vil IKKE yde service om noe går i stykker. Du må i tilfelle ringe 06090 og fortelle at du har flatskjerm og ønsker å benytte gratis dekoderleie. Ved behov for service, må også dette meldes til 06090. Hvis du i ettertid ønsker å bestille digitale kanalpakker, vil du bli avkrevd måndesleie for dekoderen.

 

5.TV-nett oppgradering-ferdig

Canal Digital har satt som mål at all aktivitet i forhold til oppgraderingen skal være sluttført innen 1.nov 05. Denne dato er også siste frist for å være med på oppgraderingen til kr 1000,- Etter denne dato vil oppgradering for de husstander som ennå ikke har betalt, stige betydelig.

 

 

5.Aktivitetsområde for ungdom (nærmiljøanlegg)

   

Oksviken boligfelt har i dag ikke noe godt tilbud til barn og unge i alderen 8 til 18 år. Det har i en lang stund vært planer om å etablere et sandvolleyball-anlegg i forbindelse med lekeplassen nedenfor den store oppsamlingsplassen. Dette har imidlertid blitt stoppet da dette området er iferd med å bli bebygd.

 

Et nærmiljøanlegg finansieres gjennom spillemidlene og bevilges av fylkeskommunen via kommunen.

 

Et nærmiljøanlegg kan bestå av flere aktivitetssoner som fotballbane, volleyballbane, skateboardrampe, hinderløype osv.

 

Det er av vesentlig viktighet at brukerne det vil si barn og unge deltar i utformingen av et slikt anlegg.

 

Velforeningen vil invitere barn og ungdom til utforming av nærmiljø anlegget.  De som sender inn et forslag vil være med i trekningen av en MP3 spiller. Forslaget leveres i postkasse i bunn av bakken.

 

På vår hjemmeside er det mulig å ta ut et større kart.

http://www.oksvikenvel.moo.no/ (alternativ til adressen i pkt 1). Lykke til!

 

  F or styret: Dag Eidet/Leder

Lag en skisse i dette området! Vi ønsker å la noen av trærne stå igjen- så bruk kreativiteten og tegn inn både aktivitets-apparater – med stier og trær imellom. Et godt eksempel er aktivitetsområdet ved Rød Barneskole!

VEL-nytt nr 6 2005

Innhold

1 Ny medlemsfordel
2 Bindingstid på Internett
3 Kortleie vs Dekoderleie
4 Multimediakontakter
5 Bytte ISDN-Analog
6 Leiedekoder
7 Betaling internett- 3 mnd gratis

8 IP-Telefoni
9 Bussforbindelse inn i feltet

10 Natteravn

 

1. Ny medlemsfordel

Vi har nå fått en ny samarbeidspartner. En leverandør av alt av datautstyr og datatjenester. Trenger du ny datamaskin, ruter, nettverkskort etc, eller hjelp til å sette opp nettverket ditt eller bare reparere ditt gamle utstyr kan du kontakte

Rep-it v/ Geir Knutsen

Rolvsøyveien 361 N-1664 Rolvsøy

Tel.: +47 69 35 23 61

E-mail geir@rep-it.com

Web: http://www.rep-it.com

Han selger alt innen Data og Telefoner etc. Du får 10% avslag på priser oppgitt på hans nettside og spesialpris på reparasjoner.

 

Vår avtale med PC-totalhjelp er fortsatt aktiv, men han vil ta en pause ca ved nyttår og være utilgjengelig i noen måneder.

 

Vi har også gode betingelser hos Telehuset på kjøp av utstyr.

 

Alle de 3 leverandørene vil etterhvert bli tilgjengelig med egen profilering og link direkte fra vår hjemmeside http://www.velnett.no/mainframe.asp?v=43533

 

2. Bindingstid på internett

Er du av dem som har bindingstid på internett fra tidligere leverandør? I såfall må du sjekke opp når denne går ut. Er den forrige leverandøren Telenor skal du kun betale for Telenor i bindingstiden, selv om begge forbindelsene er oppe. Tilbudet gjelder ikke hvis bindingstiden er lenger enn april 2005. For å være sikker på at du ikke får 2 regninger må du melde fra til Leder på E-mail dhaaeide@online.no eller SMS på 93434235 når bindingstiden går ut.

 

Hvis bindingstiden er hos annen leverandør – f.eks Tele2 gjelder ikke tilbudet. Da må du betale dobbelt eller søke en spesialavtale gjennom leder. Det er gjort med ett medlem foreløpig. Er bindingstiden lenger enn april 2005, må du ringe gammel leverandør og prøve å prutte ved å forklare situasjonen vi har her i feltet. Det bør være nulig hvis leverandøren er Telenor.

 

3 Kortleie vs Dekoderleie (TV)

En sak som ikke kom klart nok fram i bestillingskjema som gikk i feltet i sommer- er at i tillegg til dekoderleie kommer en kortleie pr dekoder på kr 595.- pr år for å få signaler på dekoderen. Denne avgiften gjelder også hvis du kjøper dekoder. Har du 2 dekodere må du ha 2 kort – og dermed dobbelt betaling. Dette er en avgift vi har prøvd å bli kvitt- uten hell. Alt av leie og kjøp av dekodere går gjennom Martinsen & Sønn Elektro i Brogaten. (ikke lenger Snippen på Lisleby).

 

Vi har funnet et smutthull når det gjelder dekodere. Hvis du ønsker å leie en Dekoder for å få bedre signaler i grunnpakka- kontakt Canal Digital og si at du har flatskjerm. Da får du leie en dekoder gratis, men må betale kortleie.

 

4.Multimediakontakter

Er du blant dem som fortsatt venter på montasje av multimediakontakter, kan dette være fordi Telavie ikke har mobilnummeret ditt. I såfall send mail eller SMS til leder (se pkt2) og oppgi et telefonnummer du garantert treffes på på dagtid- så skal det bli formidlet videre. Håper det skal gi fortgang.

 

5 Bytte ISDN til Analog Telefonlinje

Iflg vårt avkryssningsskjema i sommer kunne du krysse av for gratis overgang til Analog linje. Dette blir ikke gjort automatisk. Du må ringe 05000 og bestille dette. Også må du oppgi at regning skal sendes Canal Digital Fredrikstad. Hvis de spør- er dette en avtale mellom Canal Digital Fredrikstad og Ivar Hansen Telenor.

 

Hvis du derimot har skiftet mening og heller vil gå over til IP-telefoni som fasttelefon- avent og les eget punkt om dette.

6 Leiedekoder fra før

Har du kjøpt dekoder og leier en fra før- har du 2 muligheter. 1 Beholde den gamle og leie fortsatt. Husk at du da må betale leie for 2 kort. Hvis du f.eks har både Familiepakke og  Canal+ pakke kan du ikke ha begge pakkene på begge kortene. Du må velge. Har du bare ett kort får du selvfølgelig alle pakkene på det ene kortet. Det skal ikke være lett. 2 Du kan si opp kontrakten på gammel leiedekoder på 06090 og levere denne hos Martinsen og Sønn. Legg merke til at hvis du har bestilt Familiepakke og har Eiedekoder, følger det med en leiedekoder i Fam.pakka. Du får ikke avslag på Fam.pakka, men leiedekoderen er gratis. Du må imidlertid leie 2 kort for å kunne bruke begge dekodere samtidig

 

7. Betaling Internett- 3 mnd gratis

I forrige Nyhetsskriv sa vi at du ikke skal betale de 3 første mnd selv om du får regning. Dette har Canal Digital gått tilbake på (dessverre). De har ikke kapasitet til å endre dette. Derfor betal de regninger som kommer i høst. Første kvartal 2006 vil være gratis!

 

8. IP Telefoni (krever bredbånd)

Vi sa i forrige nyhetsskriv at vi ville komme rundt i feltet med liste for å melde seg på. Vi har dessverre ikke kapasitet til det i oktober. Isteden vil det innen kort tid – iløpet av uken legges bestillingsrutine på internettsiden vår direkte til Televoip. Vi vil dessuten få et ekstra godt introduksjonstilbud hvis du bestemmer deg innen 2 mnd når du bestiller på vår link. Alt skal være selvforklarende. Du vil også kunne der avtale tid med televoip for gratis hjelp til oppsett. Det foregår på den måten at du avtaler tid med dem, kobler deg til internett og de kobler seg opp på din maskin og gjør jobben for deg. Du må bare sørge for at IP-boksen er tilkoblet ruter eller kabelmodem- alt blir forklart. Husk å oppgi om du vil ha IP-telefonen som ekstralinje eller fastlinje. Hvis fastlinje, vil Televoip si opp din gamle forbindelse for deg

 

9. Bussforbindelse inn i feltet

  Vi jobber med å få bussforbiundelse inn i feltet. Det vil bli orientert mer om dette etterhvert. Vi ønsker imidlertid medlemmenes mening om når på døgnet mellom kl 0900 og 1400 det vil være aktuellt at dere vil benytte et slikt tilbud. Har du meninger om dette, send mail eller SMS til en i styret, så har vi noe å jobbe med Det vil også legges ut orientering om dette på hjemmesiden innen kort tid og hvor du kan skrive inn din mening.

 

10 Natteravn

Foreløpig har det vært svært liten respons etter at vi skrev om Natteravnene i sommer. Det var midt i ferietiden, så nå er det ingen grunn til unnskyldninger lenger.

 

Send en e-post til oksviken@natteravn.no med navn, adresse, telefon privat/jobb/mobil og e-postadressen som du ønsker at vi skal bruke for å nå deg. Sett opp når du har lyst til å gå (gjerne noen alternativer) så skal vi sende deg noen opplyninger.

Har du ikke e-postadresse, kontakt en av følgende

Øyvind Moksnes , omoksn@online.no , 69333368,

Erik Bodahl Johansen , erik@bodahl.com , 69365005,

Harald Røsholdt , hroeshol@online.no , 69365074.

 

Ta med deg naboen eller noen andre du kjenner på feltet, og meld dere på. Kombiner en tur med nytte.

 

Lurer du på noe mer? Du kan finne mye god informasjon på www.natteravn.no .

Du kan også kontakte en av oss i arbeidsgruppa for eventuelle spørsmål.

Mobilnummeret til ravnene er 95401828.

 

Hvordan foregår ravningen? En av dere henter nøkkel hos en i styret. Dere møtes ved barnehagen ca kl 20.00. Der finnes jakker/vester m.m. som brukes på rundene. Så går dere en eller flere runder i tidsrommet 20.00 til 01.00. Etter endt vakt henges jakker/vester tilbake, en enkel rapport fylles ut.

Hva har du igjen for å delta? Du får god samvittighet: du viser at du bryr deg om hvordan vi har det på feltet vårt. Du får kontakt med andre på feltet. Du får se hva som skjer her i helgene.

I tillegg vil vi trekke ett gavekort blant dem som deltar. Jo flere ganger du deltar, desto større vinnersjanse har du.

 

Du må ragere nå hvis vi skal få dette til å fungere!

 

 

For styret: Dag Eidet/Leder

VEL-nytt nr 5 2005

Oppgradering av eget Kabel-TV nett

Generell informasjon

Generalforsamling har vedtatt å oppgradere eksisterende kabel-TV nett. Styret har skrevet kontrakt med Canal Digital om signal leveranser i tre år. Dette medfører at Canal Digital står teknisk ansvarlig for anlegget i tre år. Samt at selskapet finansierer 60 % av anlegget. Arbeidene utføres av Televie AS (gamle Bravida).

Avtalen med Canal Digital er knyttet opp mot leveranse av analoge signaler, og vi står fritt til å eventuelt legge inn flere leverandører på dette nettet.

TV-signaler

Det nye nettet vil levere 20 analoge TV kanaler samt radio som standard. Ved å leie eventuelt kjøpe dekoder vil anlegget i tillegg levere digitale signaler, med de mulighetene som ligger i dette. Anlegget er tilrettelagt for HD teknologi og vil sende denne kvalitet når sendingene begynner.

For Oksviken II vil vi få en pris økning fra 1.1.2006 fra 132 til 179 kr/mnd. Denne økningen inkluderer signalleveranse, serviseavtale, revisjoner av nettet og utvidet grunnpakke.

Med utvidet grunnpakke får vi tilgang til rabatterte priser på lik linje med NBBL. Ordinær pris for de som ikke er medlemmer av Oksviken VEL er 195;-/mnd, gjeldende fra 01.06.2005.

Internett via Kabel-TV nettet.

Vårt nye anlegg er også tilrettelagt for Internett, vi har sikret oss slik at velforeningens medlemmer får de samme fordelene som NBBL. Dette medfører reduserte kostnader. Internett fra kr 97 pr mnd til 450 kr pr mnd inkludert Internett abonnement og fri bruk 24 timer/døgn, samt lik hastighet ut og inn. Canal Digital eies av Telenor dette medfører at innholdet i abonnementene er de samme som hos Telenor og man beholder E-post adressen.

 

Ved installasjon av internett via Kabel-TV nettet må dagens TV-uttak byttes til multimedia uttak. Første punkt i huset er inkludert i oppgraderingen. Resterende punkter må byttes. Det monteres ikke inn multimedia punkter i husene dersom det ikke legges inn Internett.

IP- telefoni

Det finnes i dag et utvalg IP-telefoni selskaper. Velforeningen ser det ikke nødvendig å anbefale noen spesielle dette fordi bruken av telefon

en er veldig forskjellig fra hus til hus. Se eksempel under. Dog har vi et samarbeid med Televoip, hvor vi får kr 100,- i rabatt på etablering, hvis vi er fler enn 20 som bestiller.

 

Ved overgang til IP-telefoni, er det nødvendig med Analogt utstyr, og IP telefoni virker dermed ikke sammen med ISDN. Å si opp ISDN er gratis. Ønsker du derimot å opprette analog linje, koster dette ca kr 1000,-. IP-telefoni er ikke like bra som fast-telefon, men bedre enn GSM (mobiltelefoni). IP-telefoni virker ikke ved strømbrudd og Internettbrudd. Har du ikke mobiltelefon som backup, anbefales å ha en analog linje. Ellers kan IP-telefoni være en bra fasttelefon. Velger du å ikke ha fastelefon (analog/ISDN), koster det kr 60,-/mnd hvis du velger å beholde ADSL.

 

I og med at vi har skrevet ny avtale med Canal Digtal for signalleveranser har vi fått redusert kostnadene ved denne oppgraderingen fra kr 2500 til kr 1000. I dag har ca 200 husstander betalt inn 2500 kr. Rest summen vil tilbakebetales. De som ikke er med vil kun motta analoge signaler og vil ikke kunne utnytte dette anlegget med hensyn til internett og IP telefoni.

Refusjon ved bestilling og kjøp av ADSL på Telehuset (Rolvsøy)

De som har bestilt og kjøpt ADSL via Telehuset er lovet en refusjon på kr 200. Denne refusjonen vil kunne trekkes av på bestillingen som ligger ved. Husk å oppgi E-post adresse slik at Telehuset kan godkjenne refusjonen. Dersom du bestiller ADSL  via Telehuset må du påse å få denne refusjonen.

Trenger du hjelp til installering av Ruter etc?

Oksviken vel har samarbeid med PC-Totalhjelp.

Kr 250 ,- pr Time (Telenor tar kr 1000,-/time) Telefon_ xxxxxxxxxxx for bestilling

 


Bestillingsliste i forbindelse med oppgradering av eget Kabel TV-nett.

 

Navn:________________________________   Adresse:_________________________________

 

Sett kryss / antall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker kun å delta på oppgraderingen av kabel-TV nettet

 

1000

kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV - Signaler

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker ø kjøpe dekoder for digitale signaler

 

49

kr

 

 

 

 

Ønsker å leie dekoder for digitale signaler

 

 

 

 

49

kr/mnd

 

Kanalpakker

Familiepakken

 

 

 

 

169

kr/mnd

 

 

+ 2 valg frie kanaler

 

 

 

 

59

kr/mnd

 

 

Canal Digital

 

 

 

 

251

kr/mnd

 

 

TV1000 og TV1000 Action

 

 

 

 

222

kr/mnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internett via Kabel-TV

 

 

 

 

 

 

 

Fri etablering i tre måneder etter at anlegget er ferdigstilt. Ved bindingstid til Telenor vil det ikke faktureres i bindingstid. Krever Multimedia uttak i huset. Første punkt i huset er inkludert i oppgraderingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini (symmetrisk)

Hastighet 100/100 kbps

 

 

 

 

97

kr/mnd

 

Midi (symmetrisk)

Hastighet 750/750 kbps

 

 

 

 

267

kr/mnd

 

Maxi (symmetrisk)

Hastighet 1250/1250 kbps

 

 

 

 

347

kr/mnd

 

Mega (symmetrisk)

Hastighet 2050/2050 kbps

 

 

 

 

447

kr/mnd

 

Bytte TV-punkt til Multimedia (1 punkt gratis)

 

200

kr

 

 

 

 

Legg opp nytt punkt for Multimedia

 

500

kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har i dag ISDN Telefon signaler til mitt hus, ønsker å få dette lagt om til analoge signaler. Denne tjenesten er gratis for de som velger internett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBUD

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste moderne datamaskiner er i dag utstyrt med et nettverkskort. Et slikt kort må  være installert før maskinen kan kobles opp mot et nettverk.  Ved bruk av flere datamaskiner på samme nett er det nødvendig å koble datamaskinene sammen med er ruter det finnes to typer trådløse nett og faste nett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverksruter

 

 

kr

 

 

 

 

Nettverkskort

 

 

kr

 

 

 

 

Trådløs nettverks ruter

 

 

kr

 

 

 

 

Trådløst nettverkskort

 

 

kr

 

 

 

 

Trådløs nettverkstilkobling via USB-port

 

 

kr

 

 

 

 

Analogt Telefonapparat

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM Bestilling

 

kr

 

Husstanden har innbetalt til velforeningen fra før (kr 2500)

-

kr

 

Refusjon ved kjøp av ADSL fra Telehuset  (Rolvsøy, kr 200)

-

kr

 

E-post adresse:

 

 

 

 

 

 

_______________________________@online.no

 

 

SUM Totalt (dersom – utbetales rest summen til konto)

=

kr

 

Konto nummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:______________________________    Dato:_____________

VEL-nytt nr 4 2005

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

§  Eiendomskatt på festetomter

§  Ordning med Gatekontakt

§   Ungdomsgruppe

§   Natteravnordning i Oksviken

 

Eiendomskatt på festetomter i Oksviken?

 

En husstand i feltet har tatt opp med styret at det synes urettferdig at man skal betale eiendomskatt på en tomt man ikke er eier av. Styret har drøftet saken i styremøte, og vurdert om dette er en sak for en velforening skal engasjere seg i. Styret har kontaktet kommunen for å kartlegge hvor mange i feltet dette gjelder. Det viser seg å være et betydelig mindretall. Det er totalt 38 festetomter i feltet, og de aller fleste ligger i byggetrinn 1. Styret har også undersøkt noe rundt saken, for å kartlegge hvilke muligheter det er for å nå fram med en klage. Ett argument vi har møtt er at det ikke er tomta som ligger til grunn, men huset. De fleste hus er belånt, og teoretisk sett eiet av banken. Er det da riktig å sende skattekravene til bankene isteden?

 

Styret er av den oppfatning at dette ikke er en stridssak for velforeningen, da dette gjelder mange boligfelt, og flere steder i landet. Større interesseorganisasjoner har allerede startet saker mot Justidepartementet, organisasjoner med lønnede jurister. Dette gjelder bl.a. Huseierforeningen.

 

Styret vil dog følge med på hva som kommer ut av saken, og om nødvendig, egasjere seg  hvis det synes nødvendig.

 

Gatekontakt-ordning

Tidligere i Oksviken II Velforening (før sammenlåingen) hadde vi en ordning med en gatekontakt i hver gate. Dette var en positiv ordning som gjorde at det var lettere å nå ut til alle medlemmene i saker som krevde fysisk kontakt. En slags tillitsmannsordning. Gatekontakten kan også f.eks opptre som en ”festkommite” for arrangementer som gjør hele feltet mer sammensveiset og ev øker trivselen i feltet. 

 

Styret ønsker å liufte blandt medlemmene om det kan være en god ide å gjenoppta en slik ordning. Gatekontakten bør ikke sitte i styret, da vi ønsker en mer nøytral rolle på denne funksjonen. Styret ønsker med dette å  henstille frivillige til å melde fra til styret, om man kunne rtenke seg å bekle denne rollen.

 

 

Natteravner i Oksviken

 

På årsmøtet for velforeningen ble denne saken diskutert og det endte opp med at det ble nedsatt en arbeidsgruppe. Nei, det endte ikke der; det var begynnelsen. Vi starter nå opp med ”ravning” på fredags- og lørdagskveldene. Og derfor må du ta deg tid til å lese dette.

 

Natteravnvirksomhet er ikke lenger noe som bare eksisterer i sentrum av norske byer. Også boligområder danner egne natteravngrupper. I Fredrikstad er det i tillegg til sentrum, etablert grupper både på Ambjørnrød og Engelsviken.

 

Hvorfor skal vi ha natteravner på Oksviken? Her er det viktig å ikke overdramatisere situasjonen, for det er det ikke grunn til. Men barnehaven har i flere år hatt problemer med knuste flasker, hærverk og tilgrising. Dette er ikke bare barnehavens problem siden det i hovedsak er barn og ungdommer fra feltet som holder til i barnehaven. Også andre steder på feltet er aktuelle å følge opp i tillegg til feltet generelt. Det foregår mye på Oksviken i helgene som du ikke vet om. Det er viktig å poengtere at natteravnene ikke er noe ”reservepoliti”. Vi skal være tilstede for ungdommene

 

Hvem kan være med? For å si det enkelt: alle voksne på feltet. Det er ikke bare de som har ungdommer i huset som bør engasjere seg. Natteravnene skal gå runder på hele feltet, så dette er noe alle vil ha glede av. Alle på feltet vil f.eks. kunne ringe til natteravnene i de tidsrommene disse er ute, hvis det skulle skje noe som natteravnene bør vite om.

 

Hva kreves av en natteravn? Her er noen stikkord: natteravnene er rusfri på sine vandringer, de har en god adferd, de bruker tid på å lytte og observere. De leker ikke politi, men reagerer ved å rapportere videre hvis nødvendig. Natteravnene er til stede og bryr seg om.

 

Er det farlig å være natteravn? Nei. To eller tre natteravner går hele tiden sammen. De har med seg en egen mobiltelefon. Natteravnene skal ikke engasjere seg i situasjoner som er truende eller farlige. Hvis noe slikt skulle oppstå, skal de tilkalle hjelp.

 

Hvor ofte må jeg stille opp? Det er det du selv som avgjør. Du forteller oss når du har mulighet til å være med. Så setter vi opp en liste ut fra dette. Hvis vi ikke får fylt opp alle vaktene så er det ingen som maser på deg om å stille opp en ekstra gang. Men vi som bor på feltet taper på at lista ikke er full. Hvis vi er mange som deltar, så er det ikke sikkert du får gått så ofte som du kunne tenke deg.

 

Hva har du igjen for å delta? Du får god samvittighet: du viser at du bryr deg om hvordan vi har det på feltet vårt. Du får kontakt med andre på feltet. Du får se hva som skjer her i helgene. Har du barn som er for unge til å være ute i de sene kveldstimer så er dette en unik mulighet til få vite hva de kommer til å treffe på når de blir store nok. Her kan du få kunnskap som gjør deg bedre i stand til sammen med dine barn å sette grenser for deres aktiviteter.

 

Lurer du på noe mer? Ja, det gjør du sikkert. På www.natteravn.no finner du mye god informasjon.

Du kan også kontakte en av oss i arbeidsgruppa:

Øyvind Moksnes,

69333368 / 9325004,

Erik Bodahl Johansen,

69365005 / 92428431,

Harald Røsholdt ,

69365074 / 99445424.

 

Skal du ta sjansen? Det håper vi du gjør. Virksomheten baserer seg på frivillighet. Derfor er vi avhengig av at du melder fra til oss hvis du kan tenke deg å være med. Ta kontakt med en av oss ovenfor.

VEL-nytt nr 3 2005

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

§  Referat Årsmøte i Oksviken II Velforening

§  Oppgradering av kabel TV-nett

§   Rusken aksjonen 2005

 

Referat Årsmøte i Oksviken II Velforening 10.03.05

 

Konstituering

Leder Harald Røsholdt åpnet møtet.

Valg av dirigent: Harald Røsholdt

Valg av referent: Per Christian Nygård

Valg av protokollunderskrivere: Øyvind Moksnes og Wenche S Finnanger

Innkalling og dagsorden ble godkjent

 

Årsberetning

Årsberetning ble lest igjennom av sekretær. Årsmelding ble enstemmig godkjent

 

Regnskap

Jonny Engene gikk igjennom regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent

 

Innkomne forslag

Vedtektsendring.

Styret foreslo å endre paragraf 7.5 pt. 5, der det står

at en skal velge to revisorer. Styret foreslo at det skal velges en revisor og en vara. Forslaget ble enstemmig godkjent

 

Forslag om utbedring av Kabel-tv nettet.

Styret fikk CanalDigital og Fredrikstad Digitale Tjenester til å komme for å fortelle om sitt tilbud om Kabel-tv, Internett og IP telefoni. De fikk 20 minutter hver, og forlot deretter lokalet.

Avstemming: Det ble 48 stemmer for CanalDigital, og 3 stemmer for Fredrikstad Digitale Tjenester.  

Vakthold i stedet for natteravntjeneste

Styret har diskutert dette med natteravntjeneste, og funnet ut at en løsning     med vakthold med et vaktselskap var en bedre løsning. Forslaget ble nedstemt, da beboere mener feltet bør ta saken i egne hender. Styret bestemmer at det blir opprettet en gruppe som skal arbeide med natteravntjeneste. Styret foreslo at Øyvind Moksnes og Erik Bodahl Johansen skulle være i denne gruppen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Planer for kommende år og budsjett

Natteravntjeneste:

Generalforsamling ber styret finne en god løsning på natteravntjeneste. Det ble enstemmig godtatt at styret bruker penger på en midlertidig løsning, til man får en løsning på natteravntjeneste.

 

Ungdomsforum:

Styret har ikke kommet frem til noen løsning på dette. Styret ønsker  innspill fra beboere om dette.

 

Budsjett:

Jonny gikk igjennom budsjettet, og dette ble enstemmig godkjent.

 

Kontigentøkning:

Styret forslår ingen kontigentøkning.

Dette blir enstemmig godkjent.

               

Valg

Det skal velges ny leder, da Harald Røsholdt ønsker å overlate ledervervet til andre i styret. Det skal også velges styremedlemmer

Resultat:

Leder: Dag Eidet

Styre: Harald Røsholdt, Jonny Engene, Per Christian Nygård, Hanna Tangvald, Ivar Otto Voll

Revisor: Ingar Nevland  og vara Oddbjørn Pedersen

Festkomitè: Tormod Skolt og Mette Gjerløw

               

Eventuelt

En av beboerne sendte inn forslag om ombygging av høyspenningsnett i deler av Urteveien. Styret kunne fortelle at dette ikke er en årsmøtesak, men at styret kommer tilbake til dette.

 

Styret nevnte dette med utbygging i følge reguleringsplan. Styret lovte å komme tilbake til dette.

 

Beboere spurte om hvorfor ikke styret hadde gjort noe med volleyballbane som har blitt tatt opp tidligere. Styret har ikke gjort noe med dette, da ny reguleringsplan vil bruke den avsatte plassen til volleyballbane til nye tomter.

Styret vil følge opp saken og tar kontakt med kommunen for tildeling av erstatningstomt.

           

Styret nevnte også dette med internettside. Dette skal man få til i kommende periode.

 

Oppgradering av kabel TV-nett

 

Generalforsamlingen ved Oksviken II Velforening har valgt å oppgradere eget nett fremfor å bygge et nytt fibernett parallelt. Dette valget gir beboerne i feltet en mye større frihet enn hva som ville vært alternativet. Samtidig som kostnadene forbunnet med TV-signaler opprettholdes på dagens nivå.

 

Ved dette valget vil kostnadene reduseres det vil si at kostnadene pr husstand vil reduseres fra kr 2500 til kroner 1000. Dette medfører at det skal tilbakebetales en rest på kroner 1500 pr husstand. Denne kostnadsreduksjonen er et resultat av at velforeningen har inngått en avtale om signalleveranse for TV/Radio og Data med Canal Digital AS. Dette selskapet er 100 % eid av Telenor.

 

Denne oppgraderingen vil innebære følgende arbeider:

·         Utskifting av noen tilførselskabler.

·         Utskifting av innmat i alle skap.

·         Utskifting av første punkt i hver husstand.

 

Etter at oppgraderingen er ferdig vil vårt nye anlegg kunne tilby følgende tjenester:

 • Analoge TV-signaler.
 • Digitale TV-signaler forberett for HD plattform.
 • VOD. Video on demand
 • Internett.
 • IP-telefoni.

 

Analoge TV-signaler.

Canal digital vil sende ut analoge signaler i mange år etter at de digitale sendingene starter. Dette medfører at vi ikke trenger en dekoder for å benytte eksisterende TV apparat.

 

Digitale TV-signaler.

Canal Digital vil sende digitale signaler på nettet, for å benytte slike signaler må man benytte en dekoder denne kan kjøpes eventuelt leies. Vårt anlegg er forberett for HD signaler. Med digitale signaler blir bildet DVD kvalitet og ved HD signaler vil oppløsningen være bedre enn DVD. For å benytte denne signaltypen må man ha HDTV (kostbart).

 

 

 

Video on demand.

Denne tjenesten er i sterk utvikling, pr i dag fungerer dette som en Video butikk. Det vil si at man kan leie film og dokumentar. For å benytte denne tjenesten må man ha en digital dekoder.

 

Internett.

Internett via kabel TV nettet er ”ekte” bredbånd. Produktene er som forøvrig (ADSL etc) basert på ulike hastigheter.

 

IP-Telefoni

Med IP-telefoni er det lagt opp til at beboeren selv bestemmer hva de ønsker. Dette kan være et supplement, alternativt at man flytter hovedtelefonen (telefon nr) over til IP- systemet. Det finnes i dag flere aktører som leverer denne tjenesten. Forbruksmønsteret vil her være avgjørende for hvem som bør levere tjenesten. Det vil være enkelt å halvere dagens telefon regning. IP-telefoni benytter kun analoge telefonapparater.

 

Velforening vil i løpet av kommende uker sende ut et drev til beboerne. Dette brevet vil opplyse om innestående sum samt hvilke tjenester vi kan tilby. Det er her snakk om utskifting av punkter, nye punkter, komponenter til Ethernett, trådløse nett, analoge telefonapparater osv. Dette fordi vi ser at det er god økonomi i å kjøpe store kvanta. Samt at summen avregnes på allerede innbetalinger.

 

 

 

Rusken aksjonen 2005

Mandag 25. april.

Plassering av containere:

 • Lekeplassen i krysset Krydderveien / Muskatkroken .
 • Lekeplassen i Urteveien.
 • Laurbæråsen ved nr. 14 – snuplass.
samt ved Grusplass ved Barnehagen (Krydderveien-Safranstien)

VEL-nytt nr 2 2005

1        Fredrikstad Digitaltjenester Bredbånd

  Fredrikstad Digitaltjenester tilbyr markedets suverent beste bredbånd: 10 til 100 ganger raskere enn konkurrentene, og tilrettelagt for morgendagens utvikling! Du kan surfe på Internett, ringe og se TV eller leie film via nettverket samtidig. Flere PC-er kan være tilkoplet på samme tid.

 

Internett - Nordens raskeste
TV - krystallklart mangfold
Telefoni - ring gratis i bredbåndnettet

 

1.1       Bredbånd Internett

Internett fra Fredrikstad Digitaltjenester  bredbånd er Nordens raskeste - selv nedlasting av filmer og MP3 er gjort unna på sekunder. Med Fredrikstad Digitaltjenester  bredbånd er du alltid oppkoplet til Internett. Velg mellom 4 Mbit/s og 10 Mbit/s. Samme hvilken hastighet du har valgt, er sikkerheten høy. Hjemmesentralen gjør det også mulig for flere PC-er i huset å være på nettet samtidig. Har du hjemmekontor, vil bredbånd gjøre deg både mer fleksibel og mer     effektiv.

 

Dette er inkludert:

 • Internett 4 Mbit/s eller 10 Mbit/s fullsymmetrisk (samme hastighet inn og ut)
 • 5 e-postadresser @Fredrikstad Digitaltjenester.net, hver 25 MB
 • 20 MB eller 100 MB plass til privat hjemmeside
 • Personlig brannmur fra Norman
 • Tilgang til internet news

1.2       Bredbånd TV

Med Fredrikstad Digitaltjenester bredbånd blir TV-apparatet ditt nærmest forvandlet. Gled deg! Våre TV-pakker inneholder opptil 40 kanaler pluss film- og temapakker. Alt du trenger for å bruke tjenestene er én dekoder pr. TV. Én dekoder og ett trådløst tastatur følger med i TV-pakken.

 • Les de 5 siste og viktigste nyhetene fra Stavanger Aftenblad.
 • Se hvordan det ser ut i Vågen, på Ruten, i Sirdal eller på Solastranden akkurat nå!
 • Les e-posten din via TV-en.
 • Se lokale nyhetssendinger når det passer deg.
 • Se forfilmen og lei en film når du har lyst, uten å forlate sofakroken.
 • Bruk programoversikten for å finne ut hva som går på de ulike TV-kanalene.

 

 • Pakker med opptil 40 TV-kanaler, pluss film- og temakanaler
 • Leie av kvalitetsfilmer over nettet
 • Elektronisk programoversikt både på kanal og tema
 • Tekst-TV, radio og Internettleser
 • Web-kamera på flere lokale steder
 • Oppdaterte nyheter og værmelding
 • Oversikt over familiens antall uleste e-poster og uavspilte telefonbeskjeder
 • Foreldrekontroll

 

 • Støtter format 16:9 og 4:3
 • Dolby digital

  1.3       Bredbånd Telefoni

 

Bredbåndpakken fra Fredrikstad Digitaltjenester gir deg også summetone. Du kan fortsette å bruke telefonen du har, og du kan også beholde nummeret ditt. Selv om andre i huset er på nettet, er telefonforbindelsen likevel ledig. To telefonlinjer er inkludert i abonnementet, slik at separate telefonsamtaler kan finne sted samtidig.

 

 

For de aller fleste vil Fredrikstad Digitaltjenester bredbånd bety rimeligere telefon. Du ringer gratis til andre i vårt bredbåndnett, og prisen på tellerskrittene er konkurransedyktig. Du vil raskt merke fordelen når store eller små i huset ønsker å prate med naboer eller andre som også er abonnenter. Tegner du i tillegg abonnement på Fredrikstad Digitaltjenester  Mobil, får du én gratis tominutters samtale mellom fasttelefon og mobil daglig.

 

Du får:

 • Ringe gratis til andre abonnenter i vårt bredbåndnett. For pris på tellerskritt til andre abonnenter.
 • Velge mellom analogt eller ISDN grensesnitt.
 • Beholde telefonnummeret ditt, dersom du ønsker det.
 • Oppføring i nummeropplysningstjeneste.
 • Mulighet til å skjule eget nummer (slås av og på via kode på telefon eller nettet).
 • Visning av nummer på inngående samtaler (slås av og på via kode på telefon eller nettet).
 • Når du ringer et nødnummer (110, 112, eller 113) blir du koblet direkte til den riktige AMK-sentral (Akutt Medisinsk Kommunikasjons-sentral) du tilhører basert på ditt postnummer (opprinnelsemarkering).
 • Spesifisert dine samtaler

 

Vi tilbyr også følgende tilleggstjenester:

 

 • Viderekopling
 • Viderekopling ved ikke svar
 • Viderekopling ved opptattsignal
 • Tidsbestemt viderekopling
 • Nummerbestemt viderekopling
 • Avvis anonyme anrop
 • Telefonsvarer. Beskjedene kan avspilles over telefonen, eller sendes videre til din e-postkonto.
 • Nødstrømsbatteri. Ved kortere eller lengre strømbrudd vil dine bredbåndtjenester fra Fredrikstad Digitaltjenester  bli satt ut av funksjon. Er du avhengig av at disse er tilgjengelig 24 timer i døgnet, kan vi tilby nødstrømsbatteri som sørger for at du ikke mister telefonforbindelsen, Internett-tilgangen og TV-signalene du får levert over bredbåndnettet ved strømbrudd. Batteriet sørger for å levere strøm til hjemmesentralen uavbrutt i over 12 timer etter at et strømbrudd har oppstått. Nødstrømsbatteri sørger også for at hjemmesentralen ikke omstartes eller går i stå ved korte utfall i spenningen på strømnettet. Batteriet kan kjøpes eller leies hos oss. Har du alarm, vil et nødstrømsbatteri også sikre at alarmsystemet fungerer ved strømbrudd.

  1.4       Priser - rimelig og oversiktlig

Egeninnsats kan redusere din etableringskostnader. For abonnementet betaler du en månedlig sum og tenker ikke lenger på tellerskritt når du kopler deg til Internett. Velg mellom alternative abonnementstilbud og tilleggstjenester. Du får en samlefaktura for alle produktene og tjenestene du kjøper fra Fredrikstad Digitaltjenester .

 

Etableringsavgift:
Fremføring og installasjon med ett kontaktpunkt: kr 2.500 ordinær pris i Fredrikstad kr 3900
Vi gir fradrag for egeninnsats på egen tomt/bolig på inntil kr 2.500.

 

Telefonabonnement:
Basisabonnement med 2 telefonnummer: kr 140 pr. måned
Ekstra telefonnummer: kr 13 pr. måned for hvert nummer

Telefonsamtaler innenfor Fredrikstad Digitaltjenester s bredbåndnett er gratis. For samtaler til telefonabonnenter utenfor dette nettet, benyttes Fredrikstad Digitaltjenester s priser for fasttelefon.

 

TV:
Etableringskostnad: Kr 879
Basispakke (18 kanaler, én dekoder og ett trådløst tastatur): kr 179 pr. måned
Utvidet pakke (21 kanaler): kr 110 pr. måned i tillegg

 

Månedlige abonnementspriser for ulike produktsammensetninger:

 

Internett Familie: kr 449

Internett Familie og telefoni: kr 589

Internett Familie og TV-basis: kr 628

Internett Familie, telefoni og TV-basis: kr 768

For Internett Ekspress: kr 250 i tillegg

Fast IP-adresse (1 adresse): kr 200 i etablering og kr 10 pr. måned

 

 

Hvem kan få Fredrikstad Digitaltjenester bredbånd nå?
Velforeninger, Boligbyggerlag, industri og næringsliv.

 

Våre leverandører
Fredrikstad Digitaltjenester bredbånd er i hovedsak basert på utstyr og løsninger fra…

 

  2       Canal Digital -gruppen

Canal Digital AS er et Telenor-eid selskap, og er Nordens største distributør av tv-kanaler via parabol- og kabel-tv. Vår oppgave er å inngå avtaler med de største programselskapene, sette de ulike tv-kanalene sammen til attraktive programpakker, for deretter å selge og levere disse til tv-husstander i Norden, enten via parabol eller kabel. I tillegg til tv-distribusjon tilbyr vi også et av markedets beste Internett-tilbud til en rekke av våre kabel-tv kunder.

 

Nærmere 2,8 millioner nordiske husstander får direkte eller indirekte tv-signaler fra Canal Digital. Dette gjør oss til den største tv-distributøren i Norden, og det gir deg igjen fordeler som kunde. Vi inngår avtaler med alle de største og mest attraktive tv-kanalene i Norge, Norden og Europa. I tillegg sørger vi for et bredt utvalg av mindre nisjekanaler, slik du selv kan velge DET DU VIL SE.

2.1       Kabel TV

Med over 70 kabel-tv-kanaler, 20 musikk-kanaler, en mengde radiokanaler samt spill og interaktive tjenester håper vi at du som kunde også opplever at vi lever opp til mottoet om å gi deg DET DU VIL SE.

 

Med Canal Digital får du spennende tv-underholdning for hele familien.

Canal Digital tar deg og din tv-tid på alvor. Vi inngår avtaler med de største tv-kanalene i Norge, Norden og Europa for at vi skal kunne tilby deg et stor og variert tv-tilbud. Grunnpakken består av hele 18 kanalplasser, og i tillegg får du tilgang til en rekke radiokanaler som er tilgjengelig i ditt kabel-tv-nett.

 

 

Oksviken II Velforening har fremskaffet et tilbud på 132 kr mnd for grunnpakke.

2.2       Bredbånd

Med bredbånd fra Canal Digital Kabel TV får du tilgang til Internett til en fast lav månedspris. 

Priser og hastigheter for beboere i borettslag med avtale om Utvidet Grunnpakke med Internett fra Canal Digital Kabel TV.