Velnytt Nr4 Novembe 2022

KANEFART I OKSVIKEN VEL 2022


I tradisjon tro arrangeres det i år også kanefart i Paprikakroken. Sett av
søndag 11.12.2022


Kl. 15.00 Året`s kanefart starter med hest og kjerre da vi med stor
sannsynlighet ikke har nok snø til slede. Her kan liten og
stor få kjøre så mange runder de vil.


JULEKARAOKE
I år så satser vi på både allsang og singelsang hvor alle kan
få bli med på moroa. Meld dere på ved ankomst. Dette blir
underholdning for alle og enhver.


Kl 17.00 Oksviknissen kommer med overraskelse til barna.
Det vil bli servert saft, gløgg, kaffe, twist og pepperkaker. Barna kan også få
grille marshmallows da vi kommer til å ha et par bålpanner med varme.


STYRET ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
OG EN RIKTIG GOD JUL

 

VIKTIG MELDING FRA ANTENNELAGET


Fra 1.januar 2023 går vi over til regnskapsfører K.I. Regnskap AS.
Man skal ikke fra denne dato betale inn til Antennelagets konto med fast
oppdrag i nettbanken. (Nb!Dette gjelder ikke Sameiet Muskattunet)


Betalingsrutinen:
Regnskapsfører sender ut første faktura med kid til alle pr.post i
årsskiftet 2022/2023.
Det blir sendt ut kvartalsvise fakturaer med forfall 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.
Ingen kan velge andre betalingsalternativer som månedlig, årlig osv.
Valget er gjort pga kostnader.
I 2023 vil første forfall være 15.01.2023 for å sikre at ingen betaler for
2023 før i 2023.
Når du mottar faktura:
1. Betal den i nettbanken
2. Velg så e-faktura eller avtalegiro


De neste fakturaene kommer da til deg direkte i nettbanken.


Alle må huske på dette:
1. Passe på at man er ajoure med betalingene for 2022 innen
29.12.2022
2. Avslutte faste oppdrag i nettbanken før årsskiftet.


Regnskapsfører fører eget regnskap for innbetalingene til Antennelaget
for 2023.
Fakturaen fra regnskapsfører må betales selvom noen i tillegg skulle
komme i skade for å innbetale på eget initiativ som tidligere. Gi beskjed
til styret og oppgi kontonummer så blir beløpet tilbakeført.


Mail adresse:britt.marthiniussen@dnb.no

Velnytt Nr2 April 2022

Innkalling til årsmøte for 2021

i Oksviken II velforening og
Oksviken II Antennelag
Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag.Tid og sted for møtet er tirsdag 03. mai kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter Velets årsmøte og til slutt blir det valg.
I følge vedtektene skal følgende saker behandles:
Årsmelding
Revisorbekreftet regnskap
Innkomne forslag
Planer for kommende år og budsjett.
Valg av:
o leder
o styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1
o revisor
o valgkomite på to medlemmer
Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.
Nåværende styre melder at de ønsker å fortsette i sine verv bort sett fra sekretær som stiller sin plass til disposisjon for nye medlemmer.
Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen 19. april til oksviken@gmail.com
For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:
Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndsstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2021 være betalt.


Vel Møtt

 

VÅRRUSKEN 2022


Vi vil i år arrangere VÅRRUSKEN fra torsdag 28 april til mandag 02.mai.

ARBEIDSOPPGAVER:
-SØPPELPLUKKING I GRØFT OG SKOG. PLUKKES I AVFALLSSEKKER SOM PLASSERES V/MILJØSTATIONEN.
-SOPING AV ASFALT HVOR DET LIGGER FARLIG GRUS.
-RAKE GRØFTER I KRYDDERVEIEN.
-RYDDE OG GJØRE LEKEPLASSER FLOTTE OG TRYGGE FOR BARNA VÅRE.
-MATERIELL SOM SEKKER,ENGANGSHANSKER,RIVER OG KOSTER ER TILGJENGELIG VED MILJØSTATIONEN.
-FRIOMRÅDER, DERIBLANT OMRÅDET VED OKSVIKEN BARNEHAGE, KREVER EN STOR FELLES DUGNAD.

CONTAINERNES UTPLASSERING:

1.MILJØSTASJONEN MUSKATTKROKEN.
2.LAUBÆRÅSEN.
3.SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
4.INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
5.URTEVEIEN V/SNUPLASS.
6.GANGSTI MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.
7.PERSILLESLETTA V/LEKEPLASS

NB! DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.
NB! HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG. HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK ELLER PUTTER DEN I NÆRMESTE SØPPELDUNK.

Velnytt nr1 -April 2021

VÅRRUSKEN OG HEKKER


Vi vil i år arrangere VÅRRUSKEN fra torsdag 6 mai til mandag 10 mai . Dette for at flest mulig
skal kunne bidra til fellesskapet med forskjønning av boligfeltet, veier, grøfter, lekeplasser og
området rundt Oksviken barnehage. I år vil alle ha tilgang til containerne som plasseres ut på de vanlige plassene. I den forbindelse oppfordrer vi til å overholde gjeldende smittevernregler.


ARBEIDSOPPGAVER: - SØPPELPLUKKING I GRØFT OG SKOG. PLUKKES I
GJENNOMSIKTIGE AVFALLSSEKKER SOM PLASSERES V/MILJØSTASJONEN. -
SOPING AV ASFALT HVOR DET LIGGER FARLIG GRUS. - RAKE GRØFTER I
KRYDDERVEIEN. - MATERIELL SOM SEKKER, ENGANGSHANSKER, RIVER OG
KOSTER ER TILGJENGELIG VED MILJØSTASJONEN. - VI OPPFORDRER ALLE TIL Å
BIDRA PÅ FRIOMRÅDER, DERIBLANT OMRÅDET VED OKSVIKEN BARNEHAGE


CONTAINERNES UTPLASSERING:
1. MILJØSTASJONEN MUSKATTKROKEN.
2. SNUPLASS MELLOM LAUBÆRÅSEN OG TIMIANFARET.
3. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
4. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
5. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
6. GANGSTI AV ASFALT MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.
7. VED KRYSSET LAVENDELÅSEN/KAMILLEKROKEN.

NB! DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

Beboere som har hekker som vokser ut i gang/sykkelbane og veier må
klippe hekken i forhold til sikkerhet for myke trafikanter og bilister.
Dette gjelder spesielt inn i veikryss.


Mvh
Styret Oksviken Velforening

 

OKSVIKEN II ANTENNELAG


Antennelaget har nå 284 andelshavere.
Vi har borettslagsavtale med Telenor (tidligere Canal Digital) Komplett
75 T-We Box.

Prisen p.t inkludert velforeningskontingenten er kr.500,- pr måned.
Beløpet betales av hver enkelt til Antennelagets konto nr.
0539.57.73943. Det blir ikke sendt ut faktura/regning. Hver enkelt
må legge betalingen som fast oppdrag i sin nettbank. Det blir p.t.
gjort av de aller fleste.

Det er en årlig konsumprisindeksregulering av TV prisen. I 2021 går
prisen opp med kr.20,- pr.mnd og i 2022 går prisen opp med kr.30,-
pr. mnd.
Det vil si at prisen nå er mer enn hver enkelt husstand betaler.
Styret har vurdert og besluttet at prisen ut 2021 fortsatt skal være
kr.500,- pr.mnd og at man bruker av tidlige års overskudd for å dekke
kostnaden. En prisøkning vil gjelde fra 1.1.2022. Nærmere
informasjon om dette kommer etter sommeren i 2021.

Det er stadig hus som skifter eiere i Oksviken, og vi ber om at
Antennelaget informeres da det er vanskelig for oss å følge med på alle
endringene.
Utstyr tilhører Telenor og følger huset. Signaler skal ikke
stenges, men overtas direkte av ny eier.

Antennelaget må informere Telenor om eierskiftene.
Send gjerne mail til kasserer i Antennelaget om eierskifter: br-mart@online.no

Styret
Oksviken Antennelag

Vel nytt Nr 1 – Mars 2020

ÅRSMØTE 2019


Helsedirektoratet har 12.03.20 besluttet forbud mot og stenging av ulike
arrangementer og tilbud for å hindre spredning av covid-19 og for å bidra til å
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.


Årsmøte for 2019 blir derfor avlyst.


Årsberetninger, Regnskap, Budsjett, Revisjonsberetning, Fremdrift og
Valglister vil bli lagt ut på facebook og Nettsiden vår. Leder har meldt inn sak
på å øke styremedlemmene sine honorarer fra kr 1500,- til kr 2000,-. Vi har
vært færre i styret slik at arbeidsmengden og ansvaret har blitt større.

Styret har valgt ut Leder og Nestleder til å innhente informasjon om tilbud fra
forskjellige leverandører på Tv og Internett da kontrakten med Telenor går ut i
2022.

Styremedlemmer vokser ikke på trær. Vi trenger 1-2 nye inn i styret da et
styremedlem nå flytter fra Oksviken.Resten av nåværende styret stiller til
gjenvalg. Vi har 3-4 styremøter i året, 1 årsmøte og har noen arrangement
som vi deltar på. Alle i styret jobber som et team og for samme sak. Som
styremedlem mottar du et lite styrehonorar.

Vårrusken 2020 går som planlagt hvis det ikke blir ytterligere restriksjoner.
Ingen felles oppmøte og forsamlinger ønskes da dette strider imot
Helsedirektoratet sine beslutninger.

Velnytt blir distribuert kun på mail og på nettsiden.

Mail på saker dere vil at styret skal ta opp kan sendes til leder innen 1 april
2020 :sjefs_tor@hotmail.com

Mvh
Styret i Oksviken Velforening II


VÅRRUSKEN 2020

Vi vil i år arrangere VÅRRUSKEN fra torsdag 23. april til mandag 27
april. Dette for at flest mulig skal kunne bidra til fellesskapet med
forskjønning av boligfeltet, veier, grøfter, lekeplasser og lekeplass
ved barnehage. Containere vil da også stå utplassert i dette tidsrom.

ARBEIDSOPPGAVER:
- SØPPELPLUKKING I GRØFT OG SKOG. PLUKKES I TRANSPARENTE
AVFALLSSEKKER SOM PLASSERES V/MILJØSTATIONEN.
- SOPING AV ASFALT HVOR DET LIGGER FARLIG GRUS.
- RAKE GRØFTER I KRYDDERVEIEN.
- RYDDE OG GJØRE LEKEPLASSER FLOTTE OG TRYGGE FOR BARNA
VÅRE.
- MATERIELL SOM TRANSPARENTE SEKKER, ENGANGSHANSKER,
RIVER OG KOSTER ER TILGJENGELIG VED MILJØSTATIONEN.
- FRIOMRÅDER, DERIBLANT OMRÅDET VED OKSVIKEN BARNEHAGE
TRENGER RYDDING.

CONTAINERNES UTPLASERING:

1. MILJØSTATIONEN MUSKATTKROKEN.
2. LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.
3. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
4. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
5. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
6. GANGSTI AV ASFALT MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.
7. VED KRYSSET LAVENDELÅSEN/KAMILLEKROKEN.
NB! DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.
NB! HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT OG DET KAN
VÆRE SKADELIG. HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK ELLER
PUTTER DEN I NÆRMESTE SØPPELDUNK.

VEL-Nytt nr 2 2019 (9.des 2019)

KANEFART I OKSVIKEN VEL 2019


I tradisjon tro arrangeres det i år også kanefart i Paprikakroken. Sett av
søndag 15.12.2019
Program for dagen:
Kl. 15.00 Åpning av årets kanefart ved leder
Kl. 15.15 Emelie Andersen synger julesanger sammen med Lars Mørk
på gitar
Kl. 15.15-17.00 Kanefart med hest og vogn.
Konkurranser/muligheter for karaoke for barna
Kl. 16.15 Emelie Andersen synger julesanger sammen med Lars Mørk
på gitar
Kl. 16.30 ATV-nissen kommer
Det vil bli servert saft, gløgg, kaffe, kake, twist og klementiner


STYRET ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
OG EN RIKTIG GOD JUL

Verving av styremedlemmer årsmøtet 2019.


Styre i Oksviken velforening består i dag av 5 styremedlemmer. Etter
årsmøtet bør vi være minst 6 stk i tillegg til kasserer i Antennelaget. Thomas
Andersen, medlem av nåværende styre, flytter fra Oksviken og således må vi
ha inn minst 2 stk for å få et optimalt fungerende styre.
Hva gjør styret:
• Vi behandler saker som kommer inn
• Vi setter i gang saker, som kanefart, skøytebane, vårrusken etc
• Noen har ansvaret for lover og regelverk i forhold til stat og kommune
• Andre har ansvar for materiell og forsyning (ampler, feiing, snømåking
etc)
• Vi har ca 3-4 styremøter i året som varer 1,5 time.
• Gjennomfører årsmøtet
• Kommuniserer ellers på mail, sms.
Arbeidsmengden i styret er ikke større enn at det er uproblematisk å
kombinere med jobb, familie og fritidsaktiviteter.
Styrevervet honoreres med 1500 kr
Føler du at du kan avse 1,5 time hvert kvartal på styreverv i Oksviken
Velforening og være med på å ta avgjørelser som er til fordel for beboerne i
Oksviken så ta kontakt med:
Leder Tor Atle Åslie, Paprikakroken 4, 1622 Gressvik. Tlf. 915 22 916. Mail;
sjefs_tor@hotmail.com

Vel Nytt Nr 1 2019

Innkalling til

Årsmøte for 2018 Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er tirsdag 19 mars kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter Velets årsmøte og til slutt blir det innstilling av nytt styre.

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

 

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett.
 • Valg av:  Styremedlemmer; jfr. § 7.6 og revisor, samt  eventuelle komiteer (herunder antennelag).
 • Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen 5 mars og sendes på mail til leder: sjefs_tor@hotmail.com.

 For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndsstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2017 være betalt.

 Vel Møtt

 

 

VÅRRUSKEN 2019

 

Vi vil i år arrangere VÅRRUSKEN fra torsdag 25. april til mandag   29 april. Dette for at flest mulig skal kunne bidra til fellesskapet med forskjønning av boligfeltet, veier, grøfter, lekeplasser  og  lekeplass ved barnehage. Containere vil da også stå utplassert i dette tidsrom.

 ARBEIDSOPPGAVER:

-   SØPPELPLUKKING I GRØFT OG SKOG. PLUKKES I SVARTE AVFALLSSEKKER SOM PLASSERES   V/MILJØSTATIONEN.

-   SOPING AV ASFALT HVOR DET LIGGER FARLIG GRUS.

-   RAKE GRØFTER I KRYDDERVEIEN.

-   RYDDE OG GJØRE LEKEPLASSER FLOTTE OG TRYGGE FOR BARNA VÅRE.

-   MATERIELL SOM SEKKER, ENGANGSHANSKER, RIVER OG KOSTER ER TILGJENGELIG VED MILJØSTATIONEN.

-   FRIOMRÅDER, DERIBLANT OMRÅDET VED OKSVIKEN BARNEHAGE, KREVER EN STOR FELLES DUGNAD.

 

CONTAINERNES UTPLASERING:

1.     MILJØSTASJONEN MUSKATTKROKEN.

 1. LAUBÆRÅSEN / TIMIANFARET SNUPLASS.
 2. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
 3. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
 4. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
 5. GANGSTI AV ASFALT MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.
 6. VED KRYSSET LAVENDELÅSEN/KAMILLEKROKEN.

NB! DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB! HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG. HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK ELLER PUTTER DEN I NÆRMESTE SØPPELDUNK.

 

Endelig innkalling vil bli annonsert på Oksviken2 Velforening/Oksviken2 Antennelag sin side på facebook. Dette er en lukket gruppe hvor leder sitter som adm og alle som bor i boligområdet kan bli medlemmer.

Velnytt nr 2 2018

KANEFART I OKSVIKEN VEL 2018

Tradisjonen tro, arrangeres det også i år kanefart i Paprikakroken. Sett av søndag 16.12.2018

 

Program for dagen:

Kl. 15.00     

Åpning av årets kanefart ved leder

Kl. 15.15     

Emelie Andersen synger julesanger

Kl. 15.15-17.00

Kanefart med hest og vogn

Kl. 16.15     

Emelie Andersen synger julesanger

Kl. 16.30     

Julenissen kommer

 

Det vil bli servert saft, gløgg, kaffe, kake, twist og klementiner. Det vil også bli arrangert en barnequiz og en voksenquiz med premiering.

 

STYRET ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN

Velnytt nr 1 2018

Innkalling til årsmøte for 2017 Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er tirsdag  17 april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter Velets årsmøte og til slutt blir innstilling av nytt styre.

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett.
 • Valg av:
  • leder
  • styremedlemmer; jfr. § 7.6
  • revisor
 • eventuelle komiteer (herunder antennelag).
 • Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen 11.april.

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndsstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2017 være betalt.

 

Vel Møtt

 

VÅRRUSKEN 2018

 

Vi vil i år arrangere VÅRRUSKEN fra torsdag 26. april til mandag 30 april. Dette for at flest mulig skal kunne bidra til fellesskapet med forskjønning av boligfeltet, veier, grøfter, lekeplasser og lekeplass ved barnehage. Containere vil da også stå utplassert i dette tidsrom.

ARBEIDSOPPGAVER:

- SØPPELPLUKKING I GRØFT OG SKOG. PLUKKES I  SVARTE AVFALLSSEKKER SOM PLASSERES V/MILJØSTATIONEN.

- SOPING AV ASFALT HVOR DET LIGGER FARLIG GRUS.

- RAKE GRØFTER I KRYDDERVEIEN.

- RYDDE OG GJØRE LEKEPLASSER FLOTTE OG TRYGGE FOR BARNA VÅRE.

- MATERIELL SOM SEKKER, ENGANGSHANSKER, RIVER OG KOSTER ER TILGJENGELIG VED MILJØSTATIONEN.

- FRIOMRÅDER, DERIBLANT OMRÅDET VED OKSVIKEN BARNEHAGE, KREVER EN STOR FELLES DUGNAD.

 

CONTAINERNES UTPLASERING:

 

 1. MILJØSTATIONEN MUSKATTKROKEN.
 2. LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.
 3. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
 4. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
 5. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
 6. GANGSTI AV ASFALT MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.
 7. VED KRYSSET LAVENDELÅSEN/KAMILLEKROKEN.

 

 

NB! DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB! HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG. HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK  ELLER PUTTER DEN I NÆRMESTE SØPPELDUNK.

 

Endelig innkalling vil bli annonsert på Oksviken Velforening/Oksviken Antennelag 2 sin side på facebook. Dette er en lukket gruppe hvor leder sitter som adm og alle som bor i boligområdet kan bli medlemmer.

Velnytt nr 1 2017

Innkalling til årsmøte for 2016 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag
Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og
sted for møtet er tirsdag 25 april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir
avviklet først, deretter Velets årsmøte og til slutt blir det valg.

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:
• Årsmelding
• Revisorbekreftet regnskap
• Innkomne forslag
• Planer for kommende år og budsjett.
• Valg av:
o styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1
o en revisor
o valgkomite på to medlemmer
o eventuelle komiteer (herunder antennelag).
• Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan
ikke gjøres vedtak under dette punktet.

Saker til årsmøtet må meldes inn senest 14 dager før møtet, det vil si innen 18. April 2017.

Andre innkallelser vil skje via facebooksiden til Oksviken Velforening/Oksviken 2 Antennelag.

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:
Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme.

Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndsstemmer er ikke tillatt.

Antennelaget/Velforeningen har nå forhandlet bedre pris med Canal Digital (Komplett 30) fra 01.01.17 og Velforeningskontingenten vil da være en del av innbetalingen til Antennelaget, og dette dekkes uten å endre beløpet. Det sendes ikke ut egen giro for velforeningskontingenten.

Neste års varslede prisøkning på TV vil også være inkludert i eksisterende beløp på
kr.500pr.mnd/1.500 pr.kvartal/3000 pr halvår/6.000 pr år.

Vel Møtt

Vårfest:
Sett av lørdag 27. Mai da vi inviterer til vårfest på Oksviken barnehage fra kl. 13 til 16.

VÅRRUSKEN 2017
Vi vil i år arrangere VÅRRUSKEN fra torsdag 27 april til tirsdag 2.
mai. Dette for at flest mulig skal kunne bidra til fellesskapet med
forskjønning av boligfeltet, veier, grøfter, lekeplasser og lekeplass
ved barnehage. Containere vil da også stå utplassert i dette tidsrom.
Av alle som deltar på årets vårrusk vil det i år bli trukket ut 6
gavekort a 500 kr som takk for innsatsen.


ARBEIDSOPPGAVER:
- SØPPELPLUKKING I GRØFT OG SKOG. PLUKKES I SVARTE
AVFALLSSEKKER SOM PLASSERES V/MILJØSTATIONEN.
- SOPING AV ASFALT HVOR DET LIGGER FARLIG GRUS.
- RAKE GRØFTER I KRYDDERVEIEN.
- RYDDE OG GJØRE LEKEPLASSER FLOTTE OG TRYGGE FOR BARNA
VÅRE.
- MATERIELL SOM SEKKER, ENGANGSHANSKER,RIVER OG KOSTER ER
TILGJENGELIG VED MILJØSTATIONEN.
- FRIOMRÅDER, DERIBLANT OMRÅDET VED OKSVIKEN BARNEHAGE,
KREVER EN STOR FELLES DUGNAD.


CONTAINERNES UTPLASERING:
1. MILJØSTATIONEN MUSKATTKROKEN.
2. LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.
3. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
4. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
5. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
6. GANGSTI AV GRUS MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.
7. PERSILLESLETTA V/LEKEPLASS


NB! DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB! HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT
OG DET KAN VÆRE SKADELIG.

HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK ELLER
PUTTER DEN I NÆRMESTE SØPPELDUNK.