Flyfoto av feltet vårt! Håper å kunne skaffe fler etter hvert! 🙂