Fra Fredrikstad Blad 17.03.2020

 

Artikkel skrevet av Tonje Holter

Hundrevis av beboere på Gressvik krever å få fartshumpene tilbake: – Vi frykter en ulykke

Da kommunen la ny asfalt i Krydderveien på Gressvik i fjor, fjernet de også fartshumper. Lederen av Oksviken velforening mener mange råkjører og forlanger å få dumpene tilbake.

 

- Veldig mange kjører fryktelig fort. De kjører fortere enn grensen på 30 km/t, noen opp mot 60-70 km/t, fremholder Tor Atle Åslie, leder av Oksviken velforening som representerer rundt 280 husstander.

– Det gjelder både privatbiler, busser og lastebiler. Jeg synes det er helt hårreisende.

– Handler om trafikksikkerhet

Våren 2019 reparerte Fredrikstad kommune Krydderveien som går fra Vikaneveien til boligfeltet Oksviken på Gressvik. Samtidig som det ble lagt ny asfalt, fjernet kommunen flere fartshumper.

De er ikke blitt erstattet, noe flere beboere nå reagerer på. Tor Atle Åslie har skrevet brev til kommunen for å få fartshumpene tilbake, på vegne av velforeningen.

– Vi er veldig takknemlige for den nye asfalten, men ikke for at fartshumpene er borte, sier han.

– Dette handler om trafikksikkerheten til andre trafikanter, og særlig de myke trafikantene som barn og eldre. Vi er heldige som ikke har hatt noen ulykker ennå. Jeg frykter både kollisjoner og at syklister og fotgjengere skal bli påkjørt.

Kan måle farten

Hans Ketil Andersen er leder for kommunens veiavdeling. Han bekrefter at de har mottatt brevet fra velforeningen, men kan ikke love at de får fartshumpene tilbake med det første.

Han tviler på at bilistene i boligområdet har så høy fart som Åslie hevder.

– Kjører folk så fort at det er nødvendig med humper, spør Andersen før han tilføyer:

– Vi kan ta fartsmålinger på den aktuelle strekningen. Hvis de viser det beboerne føler, at folk kjører fort, kan vi sette opp fartshumper igjen.

Bekymret: Tor Atle Åslie er leder av Oksviken velforening og taler på vegne av 280 husstander når han krever at kommunen tilbakefører fartshumper. Bak ser vi stesønnen Martin Andre Østlund Enge. Foto: Felix C. Ellingsrud

Erfaringer fra Vårrusken 2010

Vår-rusken 2010 ble ikke det vi forventet!
Det ser ut til at det er en del som ikke skjønner budskapet om at det er kun kvist og kvas som er hageavfall!

I 4 av årets kontainere ble det funnet varierende innhold av andre ting som, akebrett, skiferheller, materialer, joggesko, blomsterpotter, plastsekker osv! Det som ikke kan kalles hageavfall utgjorde 1,6 tonn.

Det presiseres at hageavfall som er pakket i plastsekker skal tømmes i kontaineren, og plasteposen skal tas med hjem igjen og ev kastes i egen søppelkasse! Klær, byggematerialer, sportsutstyr osv osv har ikke noe med hageavfall å gjøre.

Når ovennevnte ikke-hageavfallsartikler blir funnet ved tømming (det hjelper ikke å legge det i bunnen av kontaineren), må det settes på folk for å sortere ut dette. Det fordyrer ved at da blir hele kontaineren veid inn og vi må betale kilopris istedenfor en fast rimlig kontainerpris for hageavfall!

Dette medfører at VELet ikke har økonomi til slike aksjoner i fremtiden uten å doble kontingenten. Styret ønsker med dette å ikke avslutte ruskenaksjonene tvert, men vil gjøre et nytt forsøk til høsten. Om vi da opplever at beboere fortsetter å ta seg til rette på denne måten, blir det siste gangen.

Styret håper at alle beboere ser alvoret i dette og klare å vise at vi kan følge spillereglene!

Alternativet blir at hver gate går sammen og bestiller hver sin kontainer som spleiselag og søker styret om støtte! En tungvint løsning styret ikke ønsker å måtte innføre!

Lekeplassbefaring 2010

Rapport etter gjennomført lekeplassbefaring 2010

 

Foretatt 1. juni 2010.

Befaring uført ved: Dag Eidet og Jens Inge Fjelle.

 

 

Lekeplass #1- Krydderveien syd

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse
 • Minihuske
 • Rasteplassbord
 • Huskestativ
 • Hytte
 • ”Kjøpmansdisk”

Behov:

 • Sand under huske
 • Maling av hytte/Disk/Sandkasse

Forslag til utbedring

 • Tømmerstokker til inngjerding av huske
 • Fornye undelag huske med ny sand
 • Skrape/Male Hytte/Sandkasse/Disk i friske farger (blå/gul/rød)
 • Anskaffe  sklie (søknad til styret)

 

 

Lekeplass #2-  Krydderveien mellom 81/83 (Røff  lekeplass)

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse
 • Balansetau
 • Rasteplassbord
 • Klatretau
 • Hytte

Behov:

 • Sand i sandkasse
 • Maling av hytte/Sandkasse

Forslag til utbedring

 • Spenne opp nytt balansetau
 • Spenne opp/strekke ut klatretau (henger i tynne hyssinger nå)
 • Male Hytte/Sandkasse/ i naturfarger farger (grønn/brun)

 

Lekeplass #3-  Anisveien 8/6

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse uten sand
 • Huskestativ ukurant
 • Minihuske deffekt

Behov:

 • Opprusting eventuelt Sanering

Forslag til utbedring

 • Sanering
 • Huskestativ demonteres
 • Sandkasse hugges opp
 • Minihuske repareres og flyttes til annen lekeplass (f.eks Persillesletta)

 

Lekeplass #4-  Kanelveien

Utstyr tilstede:

 • Liten Sandkasse
 • Minihuske
 • 2 x Rasteplassbord
 • Sklie
 • Klatrestativ

Behov:

 • Rydde/fjerne rester av ødelagt Rasteplassbord
 • Sand under klatrestativ/Sandkasse
 • Maling av Klatrestativ

Forslag til utbedring

 • Inngjerding mot snuplass
 • Fornye undelag klatrestativ med ny sand
 • Bygge større sandkasse og fylle med sand
 • Bygge platting på toppen av sklie
 • Skrape/Male Klatrestativ/Sandkasse i friske farger (blå/gul/rød)

 

Lekeplass #5-  Muskatkroken

Tilstand:

 • Intet utstyr tilstede
 • Sanert (Paprikakroken ble bygget på tidligere lekeplass for byggetrinn 1 (1983) Det ble opparbeidet gatetun med ny lekeplass. Utbygger lot lekeapp stå til det var godkjent av kommunen, demonterte og tok med seg mesteparten av apparatene når han forlot stedet. Restene ble demontert av beboere da det ikke var ønskelig at barna skulle leke på uferdig lekeplass)

 

Lekeplass #6-  Kardemommekroken

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse uten sand
 • Rasteplassbord
 • Klatretårn
 • Huskestativ

Behov:

 • Festing av skruer i klatrevegg
 • Sand under huske
 • Maling av Sandkasse

Forslag til utbedring

 • Fornye undelag huske med ny sand
 • Fylle sand i sandkasse
 • Reparere Rasteplassbord
 • Kontrollere/feste løse skruer i klatrestativ
 • Skrape/Male Sandkasse i friske farger (blå/gul/rød)

 

Lekeplass #7-  Safranstien

Utstyr tilstede:

 • Vippehuske
 • 2 x Rasteplassbord

Behov:

 • Sand under huske
 • Reparere Vippehuske

Forslag til utbedring

 • Bygge sandkasse/fylle med sand
 • Fornye undelag huske med ny sand
 • Anskaffe Sklie/Huskestativ (søknad)
 • Reparere vippehuske med ryggstø/håndtak

 

Lekeplass #8-  Urteveien

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse
 • Sjørøverskip
 • Rasteplassbord
 • Huskestativ
 • Klatrestativ

Behov:

 • Intet

Tilstand

 • Meget tilfredsstillende

 

Lekeplass #9-  Kamillekroken

Utstyr tilstede:

 • Taubane/Løpekatt (ramponert)
 • Balanseapparat
 • Vippehuske

Behov:

 • Reparere Taubane
 • Planering under Taubane
 • Rasteplassbord mangler
 • Rydde/fjerne skrot

Forslag til utbedring

 • Bygge sandkasse/fylle med sand
 • Anskaffe huskestativ (søknad)
 • Hente/plassere Rasteplassbord fra Ballplass

 

Lekeplass #10-  Pepperkroken

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse (slitt)
 • Rasteplassbord
 • Huskestativ

Behov:

 • Ny sandkasse
 • Sklie/klatrestativ?

Forslag til utbedring

 • Anskaffe sklie/klatrestativ (søknad)
 • Rep/fornye sandkasse/fylle med ny sand
 • Male Sandkasse i friske farger (blå/gul/rød)

 

Lekeplass #11-  Persillesletta

Utstyr tilstede:

 • Rasteplassbord
 • Huskestativ

Behov:

 • Erstatte underlag huske med sand (singel nå- godkjent?)
 • Fler lekeapparater?

Forslag til utbedring

 • Anskaffe sklie/klatrestativ/sandkasse + sand
 • Fornye undelag huske med ny sand
 • Male Sandkasse i friske farger (blå/gul/rød)

 

Ballbane

Utstyr tilstede:

 • 2x Rasteplassbord
 • 2 x Mål
 • Kurballmål

Behov:

 • Rette opp kanter
 • Planere
 • Fylle på subus
 • Hindre adkomst kjøretøy
 • Fotocelle til belysning ?
 • Kappe opp gamle mål for kassering

Forslag til utbedring

 • Tilstand tilfredstillende denne sesong
 • Dugnad bør dog gjennomføres til høsten for å utbedre behov
 • En av rasteplassbordene flyttes til Lekeplass #9 Kamillekroken
 • Kjøre gamle mål til Øra

 

 

Generelt

 • Utbedring av lekeplasser gjøres på dugnad blant beboere som benytter lekeplassen
 • Dugnadsgjeng søker styret om midler til utbedring
 • Forslag til utbedring er veiledende, og ved ønske om anskaffelse av nye lekeapparater må dette presiseres i søknad. Godkjente lekeapparater er dyre, og VELets økonomi tilsier at det kun er en lekeplass som kan påregne å få godkjent anskaffelse av ett nytt lekeapparat pr sesong/driftsår
 • Det kan også søkes om midler til bevertning under dugnad
 • Dugnad på Ballbane er fellesskaps gjøremål, og slik dugnad initieres av styret
Det er også behov for merking av VELets utplasserte flyttbare eiendeler med ”Oksviken II VEL” . F.eks Rasteplassbord.

Trivsel i feltet

Fra tid til annen får vi melding fra beboere om naboer som tar seg til rette, og kaster hageavfall og annet tilfeldig avfall i friarealene utenfor egen tomt og faktisk også til tider utenfor naboers tomt. Dette hører ikke under hva vi kan kalle trivselsfremmende tiltak i boligfeltet.

 

Styret henstiller om at alle har et felles ansvar for å holde friarealene i hele feltet, og egen tomt i en slik stand at det skaper trivsel for alle som bor her og ikke minst gir et godt intrykk på besøkende.

 

Styret vil videre henstille til at hageavfall og søppel samles i poser på egen tomt og kastes i kontainerene ifm høst- og vårrusken som arrangeres av VELet som fast innslag. Har du behov for å bli kvitt slikt avfall ut over dette, henstilles du til å selv frakte dette til FREVAR.

 

Vis ansvar og la oss gå sammen om å holde våre fri/fellesarealer pene og ryddige!

Her vil vi gjengi brev og dokumenter som beskriver nærområdet i og utenfor feltet. Kan være nyttig for nyinnflyttede beboere som lurer på hva som finnes rundt her av Turstier, Butikker, fasiliteter og  kanskje litt om utvikling av feltet med nye veier, gater bebyggelse!

Veinavnrot i Oksviken II

Brev forfattet av Harald Røsholt - stilet til Fredrikstad Kommune! Styret støtter dette forslaget! For å gå inn på kartet som er omtalt, følg linken:
http://karttjenester.fredrikstad.kommune.no/interfred
 
Webmaster

FEIL VEINAVN PÅ OKSVIKEN

Jeg har i flere sammenhenger, både telefonisk og direkte overfor kommunen nevnt at det er brukt feil veinavn i søndre del av Krydderveien. I forrige uke var jeg innom Servicetorget og de ba meg skrive dette brevet.

Da jeg var i kontakt med Geodataavdelingen om denne saken for et par år siden, ble jeg fortalt at tidligere Onsøy kommune vedtok at fortsettelsen av Krydderveien sør for Anisveien skulle hete Ingefærveien. Etter kommunesammenslåingen ble dette glemt og isteden fikk alle veier sør for  Anisveien navnet Krydderveien. Alle eiendommene har følgelig adresse til Krydderveien. Men navnet Ingefærveien var allerede blitt registrert i kartet og står der fremdeles.

I det nye trykte kartet over Fredrikstad står følgelig den nevnte forlengelsen navngitt som Ingefærveien, noe som da er feil.

Ved å gå inn på kartet på kommunens webside dukker den samme feilen opp sammen med et par til. I målestokk 1:4000 står også Anisveien som navn på Krydderveien i tillegg til Ingefærveien. Ved å skifte til målestokk 1:3500 står fortsatt Anisveien som navn på Krydderveien mens navnet Ingefærveien flytter seg til en vei øst for og parallellt med Krydderveien. Denne veien eksisterer ikke i terrenget. På omtrent samme sted går det riktig nok en vei, men dette er kun en gruset hyttevei med adkomst fra veien som heter Vikerfjellet. Denne har følgelig ingenting med Oksvikenfeltet å gjøre og det vil være unaturlig å gi denne et kryddernavn. Det går kun en gangvei mellom Krydderveien 41 og 43 som eneste forbindelse mellom hytteveien og Krydderveien.

For øvrig synes jeg det er ukonsekvent at eiendommene i Krydderveien fra nr 42 og oppover har adresse til Krydderveien, siden alle andre sideveier fra Krydderveien har fått egne navn. Kanskje navnet Ingefærveien heller skulle vært brukt her?

Med vennlig hilsen,

Harald Røsholdt, Krydderveien 85

 

Hvor er hva i nærområdet?

Her har vi hentet inn kartet i velkomstbrosjyra! Det er litt knuslete så det blir liggende midlertidig til vi får laget et nytt. det vil også komme tilhørende bildegalleri til dette etter hvert!

Webmaster

Punktbeskrivelse:
1. Oksviken II
2. Matbutikk
3. Post/Pub/Pizza etc
4. Bank
5. Marina
6. Buss
6a. Flybuss
7. Ferge
8.Barneskole
9. Ungdomskole
10. Miljøstasjon
11. Oversiktskart
12. Barnehage
13. Fotball-løkke
14. Gjesteparkering
15. Trimløype