Her hadde vi listet opp alle beboerene i feltet med telefonnummer og mailadresse! Det ble dessverre litt for omfattende å holde disse ajour, og det var ingen respons fra beboerene angående endringer etc, så vi besluttet å fjerne listene.

Synspunkter på dette mottas gjerne!

I de etterfølgende sider har vi listet Medlemsfordeler og  Medlemstilbud.


Webmaster